Thời Khóa BiểuTuần 31_2019_Bắt đầu từ 15/04/2019 đến 20/04/2019

Thời Khóa BiểuTuần 31_2019_Bắt đầu từ 15/04/2019 đến 20/04/2019  

 •   13/04/2019 09:51:00 PM
 •   Đã xem: 107
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 31-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 30_2019_Bắt đầu từ 08/04/2019 đến 13/04/2019

Thời Khóa BiểuTuần 30_2019_Bắt đầu từ 08/04/2019 đến 13/04/2019

 •   06/04/2019 06:07:00 PM
 •   Đã xem: 122
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 30-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 29_2019_Bắt đầu từ 01/04/2019 đến 06/04/2019

Thời Khóa BiểuTuần 29_2019_Bắt đầu từ 01/04/2019 đến 06/04/2019

 •   30/03/2019 09:24:00 AM
 •   Đã xem: 124
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 29-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 28_2019_Bắt đầu từ 25/03/2019 đến 30/03/2019

Thời Khóa BiểuTuần 28_2019_Bắt đầu từ 25/03/2019 đến 30/03/2019

 •   24/03/2019 10:25:00 AM
 •   Đã xem: 150
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 28-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 27_2019_Bắt đầu từ 18/03/2019 đến 23/03/2019

Thời Khóa BiểuTuần 27_2019_Bắt đầu từ 18/03/2019 đến 23/03/2019

 •   16/03/2019 08:41:00 PM
 •   Đã xem: 142
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 27-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 26_2019_Bắt đầu từ 11/03/2019 đến 16/03/2019

Thời Khóa BiểuTuần 26_2019_Bắt đầu từ 11/03/2019 đến 16/03/2019

 •   09/03/2019 04:17:00 PM
 •   Đã xem: 143
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 26-2019 (Lịch thi tốt nghiệp đã được niêm yết)
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 25_2019_Bắt đầu từ 04/03/2019 đến 09/03/2019

Thời Khóa BiểuTuần 25_2019_Bắt đầu từ 04/03/2019 đến 09/03/2019

 •   02/03/2019 04:19:00 PM
 •   Đã xem: 143
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 25-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 24_2019_Bắt đầu từ 25/02/2019 đến 02/03/2019

Thời Khóa BiểuTuần 24_2019_Bắt đầu từ 25/02/2019 đến 02/03/2019

 •   22/02/2019 03:17:00 PM
 •   Đã xem: 167
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 24-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 23_2019_Bắt đầu từ 18/02/2019 đến 23/02/2019

Thời Khóa BiểuTuần 23_2019_Bắt đầu từ 18/02/2019 đến 23/02/2019

 •   16/02/2019 09:14:00 AM
 •   Đã xem: 199
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 23-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 22_2019_Bắt đầu từ 21/01/2019 đến 26/01/2019

Thời Khóa BiểuTuần 22_2019_Bắt đầu từ 21/01/2019 đến 26/01/2019

 •   19/01/2019 08:09:00 PM
 •   Đã xem: 236
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 22-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 21_2019_Bắt đầu từ 14/01/2019 đến 19/01/2019

Thời Khóa BiểuTuần 21_2019_Bắt đầu từ 14/01/2019 đến 19/01/2019

 •   13/01/2019 09:50:00 AM
 •   Đã xem: 199
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 21-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 20_2019_Bắt đầu từ 07/01/2019 đến 12/01/2019

Thời Khóa BiểuTuần 20_2019_Bắt đầu từ 07/01/2019 đến 12/01/2019

 •   06/01/2019 08:23:00 AM
 •   Đã xem: 215
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 20-2019 có sự thay đổi một chút (Lớp ĐCN09 Thứ 5 học Sửa chữa vận hành; Điện lạnh 11 học Thực tập quấn dây máy điện LT)
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 19_2018_Bắt đầu từ 31/12/2018 đến 05/01/2019

Thời Khóa BiểuTuần 19_2018_Bắt đầu từ 31/12/2018 đến 05/01/2019

 •   30/12/2018 10:25:00 AM
 •   Đã xem: 225
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 19-2019 (Thứ Ba ngày 01/01/2019 được nghỉ)
Để cho kịp tiến độ, lớp ĐCN09 thứ bảy học bù môn Vi xử lý
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 18_2018_Bắt đầu từ 24/12 đến 29/12/2018

Thời Khóa BiểuTuần 18_2018_Bắt đầu từ 24/12 đến 29/12/2018

 •   23/12/2018 01:24:00 PM
 •   Đã xem: 240
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 18-2018 (Thứ Ba ngày 25/12/2018 được nghỉ và lịch học bù vào ngày thứ Bảy)
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 17_2018_Bắt đầu từ 17/12 đến 21/12/2018

Thời Khóa BiểuTuần 17_2018_Bắt đầu từ 17/12 đến 21/12/2018

 •   15/12/2018 11:33:00 AM
 •   Đã xem: 217
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 17-2018
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 16_2018_Bắt đầu từ 10/12 đến 14/12/2018

Thời Khóa BiểuTuần 16_2018_Bắt đầu từ 10/12 đến 14/12/2018

 •   08/12/2018 08:33:00 PM
 •   Đã xem: 217
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 16-2018
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 15_2018_Bắt đầu từ 03/12 đến 07/12/2018

Thời Khóa BiểuTuần 15_2018_Bắt đầu từ 03/12 đến 07/12/2018

 •   01/12/2018 05:15:00 PM
 •   Đã xem: 219
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 15-2018 (lớp Kế Toán 3, CNTT10: AVCN học 4 tiết, ĐCN09: Vi Xử Lý và PLC thay đổi cho nhau)
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 14_2018_Bắt đầu từ 26/11 đến 30/11/2018

Thời Khóa BiểuTuần 14_2018_Bắt đầu từ 26/11 đến 30/11/2018

 •   25/11/2018 10:35:00 AM
 •   Đã xem: 206
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 14-2018
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 13_2018_Bắt đầu từ 19/11 đến 23/11/2018

Thời Khóa BiểuTuần 13_2018_Bắt đầu từ 19/11 đến 23/11/2018

 •   18/11/2018 05:53:00 PM
 •   Đã xem: 209
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 13-2018
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 12_2018_Bắt đầu từ 12/11 đến 16/11/2018

Thời Khóa BiểuTuần 12_2018_Bắt đầu từ 12/11 đến 16/11/2018

 •   08/11/2018 03:54:00 PM
 •   Đã xem: 213
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 12-2018 (có thay đổi giờ lớp của Khoa CKĐL, Điện)
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 11_2018_Bắt đầu từ 05/11 đến 09/11/2018

Thời Khóa BiểuTuần 11_2018_Bắt đầu từ 05/11 đến 09/11/2018

 •   03/11/2018 11:33:00 AM
 •   Đã xem: 193
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 11-2018
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 10_2018_Bắt đầu từ 22/10 đến 26/10/2018

Thời Khóa BiểuTuần 10_2018_Bắt đầu từ 22/10 đến 26/10/2018

 •   21/10/2018 09:27:00 AM
 •   Đã xem: 379
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 10-2018
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 09_2018_Bắt đầu từ 15/10 đến 19/10/2018

Thời Khóa BiểuTuần 09_2018_Bắt đầu từ 15/10 đến 19/10/2018

 •   11/10/2018 09:41:00 PM
 •   Đã xem: 272
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 09-2018
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 8_2018_Bắt đầu từ 08/10 đến 12/10/2018

Thời Khóa BiểuTuần 8_2018_Bắt đầu từ 08/10 đến 12/10/2018

 •   05/10/2018 10:39:00 PM
 •   Đã xem: 345
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 08-2018 (có thay đổi lịch thi kết thúc môn Pháp Luật)
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 7_2018_Bắt đầu từ 01/10 đến 05/10/2018

Thời Khóa BiểuTuần 7_2018_Bắt đầu từ 01/10 đến 05/10/2018

 •   29/09/2018 09:06:00 PM
 •   Đã xem: 264
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 07-2018
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 6_2018_Bắt đầu từ 24/09 đến 28/09/2018

Thời Khóa BiểuTuần 6_2018_Bắt đầu từ 24/09 đến 28/09/2018

 •   22/09/2018 01:49:00 PM
 •   Đã xem: 266
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 06-2018
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 5_2018_Bắt đầu từ 17/09 đến 21/09/2018

Thời Khóa BiểuTuần 5_2018_Bắt đầu từ 17/09 đến 21/09/2018

 •   15/09/2018 04:34:00 PM
 •   Đã xem: 291
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 05-2018
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện


Các tin khác

Sơ đồ chỉ dẫn tới trường

Sơ đồ chỉ dẫn tới trường

Thăm dò ý kiến

Bạn truy cập trang web này với mục đích chủ yếu nào ?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây