Thời Khóa BiểuTuần 36_2019_Bắt đầu từ 20/05/2019 đến 25/05/2019

Thời Khóa BiểuTuần 36_2019_Bắt đầu từ 20/05/2019 đến 25/05/2019

 •   19/05/2019 09:29:00 AM
 •   Đã xem: 296
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 36-2019 (để thuận lợi cho việc tổng kết cuối năm, những giáo viên có lịch thi kết thúc môn, và thi lại xin cố gắng sắp xếp có điểm sớm, cách riêng môn thi chính thức để kịp thời tổ chức thi lại theo lịch. Tất cả điểm thi hoàn tất xin gởi sớm cho phòng đào tạo, phòng khảo thí)
Lịch học lại sẽ được gởi đến các trưởng khoa, giáo viên phụ trách bộ môn và niêm yết tại bảng thông báo
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 35_2019_Bắt đầu từ 13/05/2019 đến 18/05/2019

Thời Khóa BiểuTuần 35_2019_Bắt đầu từ 13/05/2019 đến 18/05/2019

 •   11/05/2019 10:01:00 AM
 •   Đã xem: 218
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 35-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 34_2019_Bắt đầu từ 06/05/2019 đến 11/05/2019

Thời Khóa BiểuTuần 34_2019_Bắt đầu từ 06/05/2019 đến 11/05/2019

 •   04/05/2019 11:15:00 AM
 •   Đã xem: 212
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 34-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 33_2019_Bắt đầu từ 29/04/2019 đến 04/05/2019

Thời Khóa BiểuTuần 33_2019_Bắt đầu từ 29/04/2019 đến 04/05/2019

 •   30/04/2019 09:38:00 PM
 •   Đã xem: 174
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 33-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 32_2019_Bắt đầu từ 22/04/2019 đến 27/04/2019

Thời Khóa BiểuTuần 32_2019_Bắt đầu từ 22/04/2019 đến 27/04/2019

 •   19/04/2019 09:48:00 PM
 •   Đã xem: 223
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 32-2019 (Lịch thi lại tốt nghiệp chi tiết có niêm yết ở bảng thông báo)
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 31_2019_Bắt đầu từ 15/04/2019 đến 20/04/2019

Thời Khóa BiểuTuần 31_2019_Bắt đầu từ 15/04/2019 đến 20/04/2019

 •   13/04/2019 09:51:00 PM
 •   Đã xem: 256
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 31-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 30_2019_Bắt đầu từ 08/04/2019 đến 13/04/2019

Thời Khóa BiểuTuần 30_2019_Bắt đầu từ 08/04/2019 đến 13/04/2019

 •   06/04/2019 06:07:00 PM
 •   Đã xem: 237
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 30-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 29_2019_Bắt đầu từ 01/04/2019 đến 06/04/2019

Thời Khóa BiểuTuần 29_2019_Bắt đầu từ 01/04/2019 đến 06/04/2019

 •   30/03/2019 09:24:00 AM
 •   Đã xem: 211
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 29-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 28_2019_Bắt đầu từ 25/03/2019 đến 30/03/2019

Thời Khóa BiểuTuần 28_2019_Bắt đầu từ 25/03/2019 đến 30/03/2019

 •   24/03/2019 10:25:00 AM
 •   Đã xem: 238
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 28-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 27_2019_Bắt đầu từ 18/03/2019 đến 23/03/2019

Thời Khóa BiểuTuần 27_2019_Bắt đầu từ 18/03/2019 đến 23/03/2019

 •   16/03/2019 08:41:00 PM
 •   Đã xem: 237
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 27-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 26_2019_Bắt đầu từ 11/03/2019 đến 16/03/2019

Thời Khóa BiểuTuần 26_2019_Bắt đầu từ 11/03/2019 đến 16/03/2019

 •   09/03/2019 04:17:00 PM
 •   Đã xem: 228
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 26-2019 (Lịch thi tốt nghiệp đã được niêm yết)
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 25_2019_Bắt đầu từ 04/03/2019 đến 09/03/2019

Thời Khóa BiểuTuần 25_2019_Bắt đầu từ 04/03/2019 đến 09/03/2019

 •   02/03/2019 04:19:00 PM
 •   Đã xem: 237
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 25-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 24_2019_Bắt đầu từ 25/02/2019 đến 02/03/2019

Thời Khóa BiểuTuần 24_2019_Bắt đầu từ 25/02/2019 đến 02/03/2019

 •   22/02/2019 03:17:00 PM
 •   Đã xem: 270
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 24-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 23_2019_Bắt đầu từ 18/02/2019 đến 23/02/2019

Thời Khóa BiểuTuần 23_2019_Bắt đầu từ 18/02/2019 đến 23/02/2019

 •   16/02/2019 09:14:00 AM
 •   Đã xem: 298
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 23-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 22_2019_Bắt đầu từ 21/01/2019 đến 26/01/2019

Thời Khóa BiểuTuần 22_2019_Bắt đầu từ 21/01/2019 đến 26/01/2019

 •   19/01/2019 08:09:00 PM
 •   Đã xem: 324
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 22-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 21_2019_Bắt đầu từ 14/01/2019 đến 19/01/2019

Thời Khóa BiểuTuần 21_2019_Bắt đầu từ 14/01/2019 đến 19/01/2019

 •   13/01/2019 09:50:00 AM
 •   Đã xem: 281
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 21-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 20_2019_Bắt đầu từ 07/01/2019 đến 12/01/2019

Thời Khóa BiểuTuần 20_2019_Bắt đầu từ 07/01/2019 đến 12/01/2019

 •   06/01/2019 08:23:00 AM
 •   Đã xem: 300
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 20-2019 có sự thay đổi một chút (Lớp ĐCN09 Thứ 5 học Sửa chữa vận hành; Điện lạnh 11 học Thực tập quấn dây máy điện LT)
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 19_2018_Bắt đầu từ 31/12/2018 đến 05/01/2019

Thời Khóa BiểuTuần 19_2018_Bắt đầu từ 31/12/2018 đến 05/01/2019

 •   30/12/2018 10:25:00 AM
 •   Đã xem: 307
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 19-2019 (Thứ Ba ngày 01/01/2019 được nghỉ)
Để cho kịp tiến độ, lớp ĐCN09 thứ bảy học bù môn Vi xử lý
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 18_2018_Bắt đầu từ 24/12 đến 29/12/2018

Thời Khóa BiểuTuần 18_2018_Bắt đầu từ 24/12 đến 29/12/2018

 •   23/12/2018 01:24:00 PM
 •   Đã xem: 325
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 18-2018 (Thứ Ba ngày 25/12/2018 được nghỉ và lịch học bù vào ngày thứ Bảy)
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 17_2018_Bắt đầu từ 17/12 đến 21/12/2018

Thời Khóa BiểuTuần 17_2018_Bắt đầu từ 17/12 đến 21/12/2018

 •   15/12/2018 11:33:00 AM
 •   Đã xem: 297
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 17-2018
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 16_2018_Bắt đầu từ 10/12 đến 14/12/2018

Thời Khóa BiểuTuần 16_2018_Bắt đầu từ 10/12 đến 14/12/2018

 •   08/12/2018 08:33:00 PM
 •   Đã xem: 306
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 16-2018
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 15_2018_Bắt đầu từ 03/12 đến 07/12/2018

Thời Khóa BiểuTuần 15_2018_Bắt đầu từ 03/12 đến 07/12/2018

 •   01/12/2018 05:15:00 PM
 •   Đã xem: 300
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 15-2018 (lớp Kế Toán 3, CNTT10: AVCN học 4 tiết, ĐCN09: Vi Xử Lý và PLC thay đổi cho nhau)
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 14_2018_Bắt đầu từ 26/11 đến 30/11/2018

Thời Khóa BiểuTuần 14_2018_Bắt đầu từ 26/11 đến 30/11/2018

 •   25/11/2018 10:35:00 AM
 •   Đã xem: 290
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 14-2018
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 13_2018_Bắt đầu từ 19/11 đến 23/11/2018

Thời Khóa BiểuTuần 13_2018_Bắt đầu từ 19/11 đến 23/11/2018

 •   18/11/2018 05:53:00 PM
 •   Đã xem: 296
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 13-2018
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 12_2018_Bắt đầu từ 12/11 đến 16/11/2018

Thời Khóa BiểuTuần 12_2018_Bắt đầu từ 12/11 đến 16/11/2018

 •   08/11/2018 03:54:00 PM
 •   Đã xem: 297
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 12-2018 (có thay đổi giờ lớp của Khoa CKĐL, Điện)
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 11_2018_Bắt đầu từ 05/11 đến 09/11/2018

Thời Khóa BiểuTuần 11_2018_Bắt đầu từ 05/11 đến 09/11/2018

 •   03/11/2018 11:33:00 AM
 •   Đã xem: 277
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 11-2018
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 10_2018_Bắt đầu từ 22/10 đến 26/10/2018

Thời Khóa BiểuTuần 10_2018_Bắt đầu từ 22/10 đến 26/10/2018

 •   21/10/2018 09:27:00 AM
 •   Đã xem: 458
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 10-2018
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện


Các tin khác

Cơ cấu tổ chức, hoạt động của Trường

Các Phòng, Ban 1.1. Phòng Đào Tạo:                               Trưởng Phòng:                ...

Thăm dò ý kiến

Bạn truy cập trang web này với mục đích chủ yếu nào ?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây