Thời Khóa BiểuTuần 22_2019_Bắt đầu từ 21/01/2019 đến 26/01/2019

Thời Khóa BiểuTuần 22_2019_Bắt đầu từ 21/01/2019 đến 26/01/2019

 •   19/01/2019 08:09:00 PM
 •   Đã xem: 195
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 22-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 21_2019_Bắt đầu từ 14/01/2019 đến 19/01/2019

Thời Khóa BiểuTuần 21_2019_Bắt đầu từ 14/01/2019 đến 19/01/2019

 •   13/01/2019 09:50:00 AM
 •   Đã xem: 166
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 21-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 20_2019_Bắt đầu từ 07/01/2019 đến 12/01/2019

Thời Khóa BiểuTuần 20_2019_Bắt đầu từ 07/01/2019 đến 12/01/2019

 •   06/01/2019 08:23:00 AM
 •   Đã xem: 182
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 20-2019 có sự thay đổi một chút (Lớp ĐCN09 Thứ 5 học Sửa chữa vận hành; Điện lạnh 11 học Thực tập quấn dây máy điện LT)
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 19_2018_Bắt đầu từ 31/12/2018 đến 05/01/2019

Thời Khóa BiểuTuần 19_2018_Bắt đầu từ 31/12/2018 đến 05/01/2019

 •   30/12/2018 10:25:00 AM
 •   Đã xem: 189
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 19-2019 (Thứ Ba ngày 01/01/2019 được nghỉ)
Để cho kịp tiến độ, lớp ĐCN09 thứ bảy học bù môn Vi xử lý
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 18_2018_Bắt đầu từ 24/12 đến 29/12/2018

Thời Khóa BiểuTuần 18_2018_Bắt đầu từ 24/12 đến 29/12/2018

 •   23/12/2018 01:24:00 PM
 •   Đã xem: 208
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 18-2018 (Thứ Ba ngày 25/12/2018 được nghỉ và lịch học bù vào ngày thứ Bảy)
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 17_2018_Bắt đầu từ 17/12 đến 21/12/2018

Thời Khóa BiểuTuần 17_2018_Bắt đầu từ 17/12 đến 21/12/2018

 •   15/12/2018 11:33:00 AM
 •   Đã xem: 188
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 17-2018
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 16_2018_Bắt đầu từ 10/12 đến 14/12/2018

Thời Khóa BiểuTuần 16_2018_Bắt đầu từ 10/12 đến 14/12/2018

 •   08/12/2018 08:33:00 PM
 •   Đã xem: 184
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 16-2018
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 15_2018_Bắt đầu từ 03/12 đến 07/12/2018

Thời Khóa BiểuTuần 15_2018_Bắt đầu từ 03/12 đến 07/12/2018

 •   01/12/2018 05:15:00 PM
 •   Đã xem: 183
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 15-2018 (lớp Kế Toán 3, CNTT10: AVCN học 4 tiết, ĐCN09: Vi Xử Lý và PLC thay đổi cho nhau)
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 14_2018_Bắt đầu từ 26/11 đến 30/11/2018

Thời Khóa BiểuTuần 14_2018_Bắt đầu từ 26/11 đến 30/11/2018

 •   25/11/2018 10:35:00 AM
 •   Đã xem: 174
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 14-2018
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 13_2018_Bắt đầu từ 19/11 đến 23/11/2018

Thời Khóa BiểuTuần 13_2018_Bắt đầu từ 19/11 đến 23/11/2018

 •   18/11/2018 05:53:00 PM
 •   Đã xem: 178
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 13-2018
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 12_2018_Bắt đầu từ 12/11 đến 16/11/2018

Thời Khóa BiểuTuần 12_2018_Bắt đầu từ 12/11 đến 16/11/2018

 •   08/11/2018 03:54:00 PM
 •   Đã xem: 184
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 12-2018 (có thay đổi giờ lớp của Khoa CKĐL, Điện)
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 11_2018_Bắt đầu từ 05/11 đến 09/11/2018

Thời Khóa BiểuTuần 11_2018_Bắt đầu từ 05/11 đến 09/11/2018

 •   03/11/2018 11:33:00 AM
 •   Đã xem: 165
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 11-2018
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 10_2018_Bắt đầu từ 22/10 đến 26/10/2018

Thời Khóa BiểuTuần 10_2018_Bắt đầu từ 22/10 đến 26/10/2018

 •   21/10/2018 09:27:00 AM
 •   Đã xem: 352
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 10-2018
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 09_2018_Bắt đầu từ 15/10 đến 19/10/2018

Thời Khóa BiểuTuần 09_2018_Bắt đầu từ 15/10 đến 19/10/2018

 •   11/10/2018 09:41:00 PM
 •   Đã xem: 241
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 09-2018
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 8_2018_Bắt đầu từ 08/10 đến 12/10/2018

Thời Khóa BiểuTuần 8_2018_Bắt đầu từ 08/10 đến 12/10/2018

 •   05/10/2018 10:39:00 PM
 •   Đã xem: 313
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 08-2018 (có thay đổi lịch thi kết thúc môn Pháp Luật)
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 7_2018_Bắt đầu từ 01/10 đến 05/10/2018

Thời Khóa BiểuTuần 7_2018_Bắt đầu từ 01/10 đến 05/10/2018

 •   29/09/2018 09:06:00 PM
 •   Đã xem: 238
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 07-2018
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 6_2018_Bắt đầu từ 24/09 đến 28/09/2018

Thời Khóa BiểuTuần 6_2018_Bắt đầu từ 24/09 đến 28/09/2018

 •   22/09/2018 01:49:00 PM
 •   Đã xem: 236
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 06-2018
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 5_2018_Bắt đầu từ 17/09 đến 21/09/2018

Thời Khóa BiểuTuần 5_2018_Bắt đầu từ 17/09 đến 21/09/2018

 •   15/09/2018 04:34:00 PM
 •   Đã xem: 264
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 05-2018
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 4_2018_Bắt đầu từ 10/09 đến 14/09/2018

Thời Khóa BiểuTuần 4_2018_Bắt đầu từ 10/09 đến 14/09/2018

 •   09/09/2018 01:57:00 PM
 •   Đã xem: 245
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 04-2018
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 3_2018_Bắt đầu từ 03/09 đến 07/09/2018

Thời Khóa BiểuTuần 3_2018_Bắt đầu từ 03/09 đến 07/09/2018

 •   02/09/2018 06:01:00 PM
 •   Đã xem: 258
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 03-2018
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 2_2018_Bắt đầu từ 27/08 đến 31/08/2018

Thời Khóa BiểuTuần 2_2018_Bắt đầu từ 27/08 đến 31/08/2018

 •   26/08/2018 04:11:00 PM
 •   Đã xem: 269
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 02-2018
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa Tuần 1_2018_Bắt đầu từ 21/08 đến 25/08/2018

Thời Khóa Tuần 1_2018_Bắt đầu từ 21/08 đến 25/08/2018

 •   21/08/2018 09:58:00 PM
 •   Đã xem: 317
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 01_2018. Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Lịch học các lớp Khối nghề tuần 40 - 2018

Lịch học các lớp Khối nghề tuần 40 - 2018

 •   18/05/2018 10:48:00 AM
 •   Đã xem: 379
 •   Phản hồi: 0

Lịch học các lớp Khối Nghề Tuần 40 (từ ngày 21/05 đến 26/05/2018) xin các đơn vị chú ý theo dõi và thực hiện.
Lưu ý đây là tuần học cuối cùng của niên khóa 2017 - 2018.
Thứ bảy ngày 26/05/2018 là ngày Bế Giảng Năm Học

Lịch học các lớp Khối nghề tuần 39 - 2018

Lịch học các lớp Khối nghề tuần 39 - 2018

 •   11/05/2018 11:14:00 AM
 •   Đã xem: 335
 •   Phản hồi: 0

Lịch học các lớp khối nghề Tuần 39 (từ ngày 14/05 đến 19/05/2018) xin các đơn vị chú ý theo dõi và thực hiện
Lịch học lại của tuần 02 sẽ kết thúc các môn, chỉ còn duy nhất môn dung sai sẽ thêm 1 buổi nữa.

Lịch học các lớp Khối nghề tuần 38 - 2018

Lịch học các lớp Khối nghề tuần 38 - 2018

 •   04/05/2018 06:31:00 PM
 •   Đã xem: 356
 •   Phản hồi: 0

Lịch học các lớp khối nghề tuần 38 (từ 07/05 đến ngày 12/05/2018) xin các đơn vị chú ý theo dõi và thực hiện.
Lưu ý tuần này bắt đầu trả nợ môn các môn học xin xem thời khóa biểu học lại
Ngày 10/05 sẽ tổ chức thi lại các môn tổng hợp toàn trường.

Lịch học các lớp Khối nghề tuần 37 - 2018

Lịch học các lớp Khối nghề tuần 37 - 2018

 •   27/04/2018 10:44:00 AM
 •   Đã xem: 219
 •   Phản hồi: 0

Lịch học các lớp khối nghề tuần 37 (từ ngày 30/04 đến 05/05/2018) xin các đơn vị chú ý theo dõi và thực hiện

Lịch học các lớp Khối nghề tuần 36 - 2018

Lịch học các lớp Khối nghề tuần 36 - 2018

 •   20/04/2018 02:07:00 PM
 •   Đã xem: 334
 •   Phản hồi: 0

Lịch học các lớp Khối Nghề Tuần thứ 36 (từ ngày 23/04 đến ngày 28/04/2018) xin các đơn vị chú ý theo dõi và thực hiện


Các tin khác

Cơ cấu tổ chức, hoạt động của Trường

Các Phòng, Ban 1.1. Phòng Đào Tạo:                               Trưởng Phòng:                ...

Thăm dò ý kiến

Bạn truy cập trang web này với mục đích chủ yếu nào ?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây