THỜI KHÓA BIỂU TỪ 09/05 ĐẾN 13/05/2022 - Tuần 31

THỜI KHÓA BIỂU TỪ 09/05 ĐẾN 13/05/2022 - Tuần 31  

 •   06/05/2022 06:17:00 PM
 •   Đã xem: 201
 •   Phản hồi: 0

Thời Khóa Biểu tuần 31

THỜI KHÓA BIỂU TỪ 02/05 ĐẾN 06/05/2022 - Tuần 30

THỜI KHÓA BIỂU TỪ 02/05 ĐẾN 06/05/2022 - Tuần 30

 •   30/04/2022 03:34:00 PM
 •   Đã xem: 189
 •   Phản hồi: 0

Thời Khóa biểu tuần 30

THỜI KHÓA BIỂU TỪ 25/04 ĐẾN 29/04/2022 - Tuần 29

THỜI KHÓA BIỂU TỪ 25/04 ĐẾN 29/04/2022 - Tuần 29

 •   23/04/2022 08:55:00 PM
 •   Đã xem: 197
 •   Phản hồi: 0

Thời khóa biểu tuần 29

THỜI KHÓA BIỂU TỪ 18/04 ĐẾN 22/04/2022 - Tuần 28

THỜI KHÓA BIỂU TỪ 18/04 ĐẾN 22/04/2022 - Tuần 28

 •   16/04/2022 03:29:00 PM
 •   Đã xem: 181
 •   Phản hồi: 0

Thời Khóa Biểu Tuần 28

THỜI KHÓA BIỂU TỪ 11/04 ĐẾN 15/04/2022 - Tuần 27

THỜI KHÓA BIỂU TỪ 11/04 ĐẾN 15/04/2022 - Tuần 27

 •   09/04/2022 07:41:00 AM
 •   Đã xem: 222
 •   Phản hồi: 0

Thời Khóa Biểu Tuần 27

THỜI KHÓA BIỂU TỪ 04/04 ĐẾN 08/04/2022 - Tuần 26

THỜI KHÓA BIỂU TỪ 04/04 ĐẾN 08/04/2022 - Tuần 26

 •   02/04/2022 04:13:00 PM
 •   Đã xem: 272
 •   Phản hồi: 0

Thời khóa biểu tuần 26

THỜI KHÓA BIỂU TỪ 28/03 ĐẾN 01/04/2022 - Tuần 25

THỜI KHÓA BIỂU TỪ 28/03 ĐẾN 01/04/2022 - Tuần 25

 •   26/03/2022 08:42:00 PM
 •   Đã xem: 306
 •   Phản hồi: 0

Thời Khóa biểu tuần 25

THỜI KHÓA BIỂU TỪ 21/03 ĐẾN 25/03/2022 - Tuần 24

THỜI KHÓA BIỂU TỪ 21/03 ĐẾN 25/03/2022 - Tuần 24

 •   20/03/2022 08:27:00 AM
 •   Đã xem: 284
 •   Phản hồi: 0

Thời Khóa Biểu Tuần 24

THỜI KHÓA BIỂU TỪ 14/03 ĐẾN 18/03/2022 - Tuần 23

THỜI KHÓA BIỂU TỪ 14/03 ĐẾN 18/03/2022 - Tuần 23

 •   12/03/2022 05:05:00 PM
 •   Đã xem: 292
 •   Phản hồi: 0

Thời Khóa Biểu Tuần 23

THỜI KHÓA BIỂU TỪ 07/03 ĐẾN 11/03/2022 - Tuần 22

THỜI KHÓA BIỂU TỪ 07/03 ĐẾN 11/03/2022 - Tuần 22

 •   05/03/2022 07:28:00 PM
 •   Đã xem: 282
 •   Phản hồi: 0

Thời Khóa Biểu tuần 22

THỜI KHÓA BIỂU TỪ 28/02 ĐẾN 03/03/2022 - Tuần 21

THỜI KHÓA BIỂU TỪ 28/02 ĐẾN 03/03/2022 - Tuần 21

 •   26/02/2022 08:40:00 AM
 •   Đã xem: 245
 •   Phản hồi: 0

Thời Khóa Biểu Tuần 21

THỜI KHÓA BIỂU TỪ 21/02 ĐẾN 26/02/2022 - Tuần 20

THỜI KHÓA BIỂU TỪ 21/02 ĐẾN 26/02/2022 - Tuần 20

 •   19/02/2022 08:58:00 PM
 •   Đã xem: 242
 •   Phản hồi: 0

Thời khóa biểu tuần 20

THỜI KHÓA BIỂU TỪ 15/02 ĐẾN 19/02/2022 - Tuần 19

THỜI KHÓA BIỂU TỪ 15/02 ĐẾN 19/02/2022 - Tuần 19

 •   13/02/2022 08:21:00 AM
 •   Đã xem: 330
 •   Phản hồi: 0

Thời Khóa biểu tuần 19

THỜI KHÓA BIỂU TỪ 17/01 ĐẾN 21/01/2022 - Tuần 18

THỜI KHÓA BIỂU TỪ 17/01 ĐẾN 21/01/2022 - Tuần 18

 •   15/01/2022 08:21:00 PM
 •   Đã xem: 321
 •   Phản hồi: 0

Thời Khóa Biểu tuần 18

THỜI KHÓA BIỂU TỪ 10/01 ĐẾN 14/01/2022 - Tuần 17

THỜI KHÓA BIỂU TỪ 10/01 ĐẾN 14/01/2022 - Tuần 17

 •   08/01/2022 08:43:00 PM
 •   Đã xem: 261
 •   Phản hồi: 0

Thời Khoá biểu tuần 17

THỜI KHÓA BIỂU TỪ 04/01 ĐẾN 07/01/2022 - Tuần 16

THỜI KHÓA BIỂU TỪ 04/01 ĐẾN 07/01/2022 - Tuần 16

 •   02/01/2022 08:34:00 PM
 •   Đã xem: 310
 •   Phản hồi: 0

Thời Khoá biểu tuần 16

Tiêu đề	Thời gian đăng	Người tạo	Trạng thái	 	 	 	 	 Thời Khóa Biểu Tuần 15 từ ngày 20.12 đến 24.12.2021

Tiêu đề Thời gian đăng Người tạo Trạng thái Thời Khóa Biểu Tuần 15 từ ngày 20.12 đến 24.12.2021

 •   18/12/2021 08:02:00 PM
 •   Đã xem: 469
 •   Phản hồi: 0

Thời Khóa biểu tuần 15

Thời Khóa Biểu Tuần 14 từ ngày 12.12 đến 17.12.2021

Thời Khóa Biểu Tuần 14 từ ngày 12.12 đến 17.12.2021

 •   11/12/2021 07:46:00 PM
 •   Đã xem: 302
 •   Phản hồi: 0

Thời Khoá biểu tuần 14

Thời Khóa Biểu Tuần 13 từ ngày 05.12 đến 10.12.2021

Thời Khóa Biểu Tuần 13 từ ngày 05.12 đến 10.12.2021

 •   04/12/2021 07:57:00 PM
 •   Đã xem: 372
 •   Phản hồi: 0

Thời Khoá biểu tuần 13

Thời Khóa Biểu Tuần 12 từ ngày 29.11 đến 03.12.2021

Thời Khóa Biểu Tuần 12 từ ngày 29.11 đến 03.12.2021

 •   27/11/2021 07:45:00 PM
 •   Đã xem: 363
 •   Phản hồi: 0

Thời Khoá Biểu Tuần 12

Thời Khóa Biểu Tuần 11 từ ngày 22.11 đến 26.11.2021

Thời Khóa Biểu Tuần 11 từ ngày 22.11 đến 26.11.2021

 •   20/11/2021 08:30:00 PM
 •   Đã xem: 384
 •   Phản hồi: 0

Thời Khóa Biểu Tuần 11

Thời khóa biểu tuần 10 từ ngày 14.11 - 19.11.2021

Thời khóa biểu tuần 10 từ ngày 14.11 - 19.11.2021

 •   13/11/2021 08:23:00 PM
 •   Đã xem: 343
 •   Phản hồi: 0

Thời Khóa Biểu Tuần 10

Thời khóa biểu tuần 09 từ ngày 08/11 - 12/11/2021

Thời khóa biểu tuần 09 từ ngày 08/11 - 12/11/2021

 •   06/11/2021 09:03:00 PM
 •   Đã xem: 394
 •   Phản hồi: 0

Thời Khóa biểu tuần 09

thoi-khoa-bieu-tuan-7-tu-ngay-25-10-2021-den-29-10-2021

thoi-khoa-bieu-tuan-7-tu-ngay-25-10-2021-den-29-10-2021

 •   24/10/2021 07:21:00 PM
 •   Đã xem: 290
 •   Phản hồi: 0

Thời Khóa Biểu Tuần 07

Thời khoá biểu tuần 6 từ ngày 18.10 - 22.1-.2021

Thời khoá biểu tuần 6 từ ngày 18.10 - 22.1-.2021

 •   17/10/2021 09:25:00 AM
 •   Đã xem: 429
 •   Phản hồi: 0

Thời Khoá biểu tuần 06

Thời Khoá biểu Tuần 5 từ ngày 12.10.2021 đến 17.10.2021

Thời Khoá biểu Tuần 5 từ ngày 12.10.2021 đến 17.10.2021

 •   09/10/2021 08:40:00 PM
 •   Đã xem: 200
 •   Phản hồi: 0

Thời Khoá Biểu Tuần 05

Thời Khoá biểu Tuần 5 từ ngày 12.10.2021 đến 17.10.2021

Thời Khoá biểu Tuần 5 từ ngày 12.10.2021 đến 17.10.2021

 •   09/10/2021 08:40:00 PM
 •   Đã xem: 505
 •   Phản hồi: 0

Thời Khoá Biểu Tuần 05


Các tin khác

Giới thiệu về nhà trường

Giới thiệu khái quát Mã Trường: TCĐ 4202 TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ TƯ THỤC TÂN TIẾN, NƠI ƯƠM MẦM CHO ƯỚC MƠ CỦA NGƯỜI TRẺ Vượt qua đoạn đường của đèo Bảo Lộc quanh co và đầy hiểm trở, nó tượng trưng cho một cuộc đời đầy nắng gió và muôn vàn hiểm nguy và trắc trở của người trẻ hôm nay....

Thăm dò ý kiến

Bạn truy cập trang web này với mục đích chủ yếu nào ?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây