Thời Khóa BiểuTuần 23_2019_Bắt đầu từ 18/02/2019 đến 23/02/2019

Thời Khóa BiểuTuần 23_2019_Bắt đầu từ 18/02/2019 đến 23/02/2019

 09:14 16/02/2019

Lịch học tuần 23-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 22_2019_Bắt đầu từ 21/01/2019 đến 26/01/2019

Thời Khóa BiểuTuần 22_2019_Bắt đầu từ 21/01/2019 đến 26/01/2019

 20:09 19/01/2019

Lịch học tuần 22-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 21_2019_Bắt đầu từ 14/01/2019 đến 19/01/2019

Thời Khóa BiểuTuần 21_2019_Bắt đầu từ 14/01/2019 đến 19/01/2019

 09:50 13/01/2019

Lịch học tuần 21-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 20_2019_Bắt đầu từ 07/01/2019 đến 12/01/2019

Thời Khóa BiểuTuần 20_2019_Bắt đầu từ 07/01/2019 đến 12/01/2019

 08:23 06/01/2019

Lịch học tuần 20-2019 có sự thay đổi một chút (Lớp ĐCN09 Thứ 5 học Sửa chữa vận hành; Điện lạnh 11 học Thực tập quấn dây máy điện LT)
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 19_2018_Bắt đầu từ 31/12/2018 đến 05/01/2019

Thời Khóa BiểuTuần 19_2018_Bắt đầu từ 31/12/2018 đến 05/01/2019

 10:25 30/12/2018

Lịch học tuần 19-2019 (Thứ Ba ngày 01/01/2019 được nghỉ)
Để cho kịp tiến độ, lớp ĐCN09 thứ bảy học bù môn Vi xử lý
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 18_2018_Bắt đầu từ 24/12 đến 29/12/2018

Thời Khóa BiểuTuần 18_2018_Bắt đầu từ 24/12 đến 29/12/2018

 13:24 23/12/2018

Lịch học tuần 18-2018 (Thứ Ba ngày 25/12/2018 được nghỉ và lịch học bù vào ngày thứ Bảy)
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 17_2018_Bắt đầu từ 17/12 đến 21/12/2018

Thời Khóa BiểuTuần 17_2018_Bắt đầu từ 17/12 đến 21/12/2018

 11:33 15/12/2018

Lịch học tuần 17-2018
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 16_2018_Bắt đầu từ 10/12 đến 14/12/2018

Thời Khóa BiểuTuần 16_2018_Bắt đầu từ 10/12 đến 14/12/2018

 20:33 08/12/2018

Lịch học tuần 16-2018
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 15_2018_Bắt đầu từ 03/12 đến 07/12/2018

Thời Khóa BiểuTuần 15_2018_Bắt đầu từ 03/12 đến 07/12/2018

 17:15 01/12/2018

Lịch học tuần 15-2018 (lớp Kế Toán 3, CNTT10: AVCN học 4 tiết, ĐCN09: Vi Xử Lý và PLC thay đổi cho nhau)
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 14_2018_Bắt đầu từ 26/11 đến 30/11/2018

Thời Khóa BiểuTuần 14_2018_Bắt đầu từ 26/11 đến 30/11/2018

 10:35 25/11/2018

Lịch học tuần 14-2018
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 13_2018_Bắt đầu từ 19/11 đến 23/11/2018

Thời Khóa BiểuTuần 13_2018_Bắt đầu từ 19/11 đến 23/11/2018

 17:53 18/11/2018

Lịch học tuần 13-2018
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 12_2018_Bắt đầu từ 12/11 đến 16/11/2018

Thời Khóa BiểuTuần 12_2018_Bắt đầu từ 12/11 đến 16/11/2018

 15:54 08/11/2018

Lịch học tuần 12-2018 (có thay đổi giờ lớp của Khoa CKĐL, Điện)
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 11_2018_Bắt đầu từ 05/11 đến 09/11/2018

Thời Khóa BiểuTuần 11_2018_Bắt đầu từ 05/11 đến 09/11/2018

 11:33 03/11/2018

Lịch học tuần 11-2018
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 10_2018_Bắt đầu từ 22/10 đến 26/10/2018

Thời Khóa BiểuTuần 10_2018_Bắt đầu từ 22/10 đến 26/10/2018

 09:27 21/10/2018

Lịch học tuần 10-2018
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 09_2018_Bắt đầu từ 15/10 đến 19/10/2018

Thời Khóa BiểuTuần 09_2018_Bắt đầu từ 15/10 đến 19/10/2018

 21:41 11/10/2018

Lịch học tuần 09-2018
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 8_2018_Bắt đầu từ 08/10 đến 12/10/2018

Thời Khóa BiểuTuần 8_2018_Bắt đầu từ 08/10 đến 12/10/2018

 22:39 05/10/2018

Lịch học tuần 08-2018 (có thay đổi lịch thi kết thúc môn Pháp Luật)
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 7_2018_Bắt đầu từ 01/10 đến 05/10/2018

Thời Khóa BiểuTuần 7_2018_Bắt đầu từ 01/10 đến 05/10/2018

 21:06 29/09/2018

Lịch học tuần 07-2018
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 6_2018_Bắt đầu từ 24/09 đến 28/09/2018

Thời Khóa BiểuTuần 6_2018_Bắt đầu từ 24/09 đến 28/09/2018

 13:49 22/09/2018

Lịch học tuần 06-2018
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 5_2018_Bắt đầu từ 17/09 đến 21/09/2018

Thời Khóa BiểuTuần 5_2018_Bắt đầu từ 17/09 đến 21/09/2018

 16:34 15/09/2018

Lịch học tuần 05-2018
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 4_2018_Bắt đầu từ 10/09 đến 14/09/2018

Thời Khóa BiểuTuần 4_2018_Bắt đầu từ 10/09 đến 14/09/2018

 13:57 09/09/2018

Lịch học tuần 04-2018
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 3_2018_Bắt đầu từ 03/09 đến 07/09/2018

Thời Khóa BiểuTuần 3_2018_Bắt đầu từ 03/09 đến 07/09/2018

 18:01 02/09/2018

Lịch học tuần 03-2018
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 2_2018_Bắt đầu từ 27/08 đến 31/08/2018

Thời Khóa BiểuTuần 2_2018_Bắt đầu từ 27/08 đến 31/08/2018

 16:11 26/08/2018

Lịch học tuần 02-2018
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa Tuần 1_2018_Bắt đầu từ 21/08 đến 25/08/2018

Thời Khóa Tuần 1_2018_Bắt đầu từ 21/08 đến 25/08/2018

 21:58 21/08/2018

Lịch học tuần 01_2018. Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Lịch học các lớp Khối nghề tuần 40 - 2018

Lịch học các lớp Khối nghề tuần 40 - 2018

 10:48 18/05/2018

Lịch học các lớp Khối Nghề Tuần 40 (từ ngày 21/05 đến 26/05/2018) xin các đơn vị chú ý theo dõi và thực hiện.
Lưu ý đây là tuần học cuối cùng của niên khóa 2017 - 2018.
Thứ bảy ngày 26/05/2018 là ngày Bế Giảng Năm Học

Lịch học các lớp Khối nghề tuần 39 - 2018

Lịch học các lớp Khối nghề tuần 39 - 2018

 11:14 11/05/2018

Lịch học các lớp khối nghề Tuần 39 (từ ngày 14/05 đến 19/05/2018) xin các đơn vị chú ý theo dõi và thực hiện
Lịch học lại của tuần 02 sẽ kết thúc các môn, chỉ còn duy nhất môn dung sai sẽ thêm 1 buổi nữa.

Lịch học các lớp Khối nghề tuần 38 - 2018

Lịch học các lớp Khối nghề tuần 38 - 2018

 18:31 04/05/2018

Lịch học các lớp khối nghề tuần 38 (từ 07/05 đến ngày 12/05/2018) xin các đơn vị chú ý theo dõi và thực hiện.
Lưu ý tuần này bắt đầu trả nợ môn các môn học xin xem thời khóa biểu học lại
Ngày 10/05 sẽ tổ chức thi lại các môn tổng hợp toàn trường.

Lịch học các lớp Khối nghề tuần 37 - 2018

Lịch học các lớp Khối nghề tuần 37 - 2018

 10:44 27/04/2018

Lịch học các lớp khối nghề tuần 37 (từ ngày 30/04 đến 05/05/2018) xin các đơn vị chú ý theo dõi và thực hiện

Lịch học các lớp Khối nghề tuần 36 - 2018

Lịch học các lớp Khối nghề tuần 36 - 2018

 14:07 20/04/2018

Lịch học các lớp Khối Nghề Tuần thứ 36 (từ ngày 23/04 đến ngày 28/04/2018) xin các đơn vị chú ý theo dõi và thực hiện

Giới thiệu về nhà trường

Giới thiệu khái quát Mã Trường: TCĐ 4202 TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ TƯ THỤC TÂN TIẾN, NƠI ƯƠM MẦM CHO ƯỚC MƠ CỦA NGƯỜI TRẺ Vượt qua đoạn đường của đèo Bảo Lộc quanh co và đầy hiểm trở, nó tượng trưng cho một cuộc đời đầy nắng gió và muôn vàn hiểm nguy và trắc trở của người trẻ hôm nay....

Thăm dò ý kiến

Bạn truy cập trang web này với mục đích chủ yếu nào ?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây