Thời Khóa BiểuTuần 34_2020_Bắt đầu từ 29/06/2020 đến 04/07/2020

Thời Khóa BiểuTuần 34_2020_Bắt đầu từ 29/06/2020 đến 04/07/2020

 21:18 27/06/2020

Lịch học tuần 34-2020
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 33_2020_Bắt đầu từ 22/06/2020 đến 27/06/2020

Thời Khóa BiểuTuần 33_2020_Bắt đầu từ 22/06/2020 đến 27/06/2020

 15:55 20/06/2020

Lịch học tuần 33-2020
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 32_2020_Bắt đầu từ 15/06/2020 đến 20/06/2020

Thời Khóa BiểuTuần 32_2020_Bắt đầu từ 15/06/2020 đến 20/06/2020

 21:45 12/06/2020

Lịch học tuần 32-2020
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 31_2020_Bắt đầu từ 08/06/2020 đến 13/06/2020

Thời Khóa BiểuTuần 31_2020_Bắt đầu từ 08/06/2020 đến 13/06/2020

 15:11 06/06/2020

Lịch học tuần 31-2020
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 30_2020_Bắt đầu từ 01/06/2020 đến 06/06/2020

Thời Khóa BiểuTuần 30_2020_Bắt đầu từ 01/06/2020 đến 06/06/2020

 20:56 29/05/2020

Lịch học tuần 30-2020
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 29_2020_Bắt đầu từ 25/05/2020 đến 30/05/2020

Thời Khóa BiểuTuần 29_2020_Bắt đầu từ 25/05/2020 đến 30/05/2020

 21:18 23/05/2020

Lịch học tuần 29-2020
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 28_2020_Bắt đầu từ 18/05/2020 đến 23/05/2020

Thời Khóa BiểuTuần 28_2020_Bắt đầu từ 18/05/2020 đến 23/05/2020

 16:15 15/05/2020

Lịch học tuần 28-2020
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 27_2020_Bắt đầu từ 11/05/2020 đến 16/05/2020

Thời Khóa BiểuTuần 27_2020_Bắt đầu từ 11/05/2020 đến 16/05/2020

 14:43 09/05/2020

Lịch học tuần 27-2020
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 26_2020_Bắt đầu từ 04/05/2020 đến 09/05/2020

Thời Khóa BiểuTuần 26_2020_Bắt đầu từ 04/05/2020 đến 09/05/2020

 15:14 01/05/2020

Lịch học tuần 26-2020
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 25_2020_Bắt đầu từ 23/03/2020 đến 28/03/2020

Thời Khóa BiểuTuần 25_2020_Bắt đầu từ 23/03/2020 đến 28/03/2020

 15:35 21/03/2020

Lịch học tuần 25-2020
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 24_2020_Bắt đầu từ 16/03/2020 đến 21/03/2020

Thời Khóa BiểuTuần 24_2020_Bắt đầu từ 16/03/2020 đến 21/03/2020

 12:41 15/03/2020

Lịch học tuần 24-2020
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 23_2020_Bắt đầu từ 09/03/2020 đến 14/03/2020

Thời Khóa BiểuTuần 23_2020_Bắt đầu từ 09/03/2020 đến 14/03/2020

 10:50 07/03/2020

Lịch học tuần 23-2020
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 22_2020_Bắt đầu từ 02/03/2020 đến 07/03/2020

Thời Khóa BiểuTuần 22_2020_Bắt đầu từ 02/03/2020 đến 07/03/2020

 20:26 29/02/2020

Lịch học tuần 22-2020
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 21_2020_Bắt đầu từ 03/02/2020 đến 08/02/2020

Thời Khóa BiểuTuần 21_2020_Bắt đầu từ 03/02/2020 đến 08/02/2020

 09:44 01/02/2020

Lịch học tuần 21-2020
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 20_2020_Bắt đầu từ 06/01/2020 đến 11/01/2020

Thời Khóa BiểuTuần 20_2020_Bắt đầu từ 06/01/2020 đến 11/01/2020

 17:16 04/01/2020

Lịch học tuần 20-2020
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 19_2019_Bắt đầu từ 30/12/2019 đến 04/01/2020

Thời Khóa BiểuTuần 19_2019_Bắt đầu từ 30/12/2019 đến 04/01/2020

 10:14 28/12/2019

Lịch học tuần 19-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 18_2019_Bắt đầu từ 23/12/2019 đến 28/12/2019

Thời Khóa BiểuTuần 18_2019_Bắt đầu từ 23/12/2019 đến 28/12/2019

 09:49 21/12/2019

Lịch học tuần 18-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 17_2019_Bắt đầu từ 16/12/2019 đến 21/12/2019

Thời Khóa BiểuTuần 17_2019_Bắt đầu từ 16/12/2019 đến 21/12/2019

 20:19 13/12/2019

Lịch học tuần 17-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 16_2019_Bắt đầu từ 09/12/2019 đến 14/12/2019

Thời Khóa BiểuTuần 16_2019_Bắt đầu từ 09/12/2019 đến 14/12/2019

 17:50 06/12/2019

Lịch học tuần 16-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 15_2019_Bắt đầu từ 02/12/2019 đến 07/12/2019

Thời Khóa BiểuTuần 15_2019_Bắt đầu từ 02/12/2019 đến 07/12/2019

 09:57 30/11/2019

Lịch học tuần 15-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 14_2019_Bắt đầu từ 25/11/2019 đến 30/11/2019

Thời Khóa BiểuTuần 14_2019_Bắt đầu từ 25/11/2019 đến 30/11/2019

 10:01 23/11/2019

Lịch học tuần 14-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 13_2019_Bắt đầu từ 18/11/2019 đến 23/11/2019

Thời Khóa BiểuTuần 13_2019_Bắt đầu từ 18/11/2019 đến 23/11/2019

 17:45 15/11/2019

Lịch học tuần 13-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 12_2019_Bắt đầu từ 11/11/2019 đến 16/11/2019

Thời Khóa BiểuTuần 12_2019_Bắt đầu từ 11/11/2019 đến 16/11/2019

 14:31 09/11/2019

Lịch học tuần 12-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 11_2019_Bắt đầu từ 04/11/2019 đến 09/11/2019

Thời Khóa BiểuTuần 11_2019_Bắt đầu từ 04/11/2019 đến 09/11/2019

 08:59 02/11/2019

Lịch học tuần 11-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 10_2019_Bắt đầu từ 21/10/2019 đến 26/10/2019

Thời Khóa BiểuTuần 10_2019_Bắt đầu từ 21/10/2019 đến 26/10/2019

 12:48 19/10/2019

Lịch học tuần 10-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 09_2019_Bắt đầu từ 14/10/2019 đến 19/10/2019

Thời Khóa BiểuTuần 09_2019_Bắt đầu từ 14/10/2019 đến 19/10/2019

 17:02 11/10/2019

Lịch học tuần 09-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 08_2019_Bắt đầu từ 07/10/2019 đến 12/10/2019

Thời Khóa BiểuTuần 08_2019_Bắt đầu từ 07/10/2019 đến 12/10/2019

 22:22 04/10/2019

Lịch học tuần 08-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 07_2019_Bắt đầu từ 30/09/2019 đến 05/10/2019

Thời Khóa BiểuTuần 07_2019_Bắt đầu từ 30/09/2019 đến 05/10/2019

 21:57 27/09/2019

Lịch học tuần 07-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Giới thiệu về nhà trường

Giới thiệu khái quát Mã Trường: TCĐ 4202 TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ TƯ THỤC TÂN TIẾN, NƠI ƯƠM MẦM CHO ƯỚC MƠ CỦA NGƯỜI TRẺ Vượt qua đoạn đường của đèo Bảo Lộc quanh co và đầy hiểm trở, nó tượng trưng cho một cuộc đời đầy nắng gió và muôn vàn hiểm nguy và trắc trở của người trẻ hôm nay....

Thăm dò ý kiến

Bạn truy cập trang web này với mục đích chủ yếu nào ?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây