Thời Khóa BiểuTuần 34_2020_Bắt đầu từ 29/06/2020 đến 04/07/2020

Thời Khóa BiểuTuần 34_2020_Bắt đầu từ 29/06/2020 đến 04/07/2020

 21:18 27/06/2020

Lịch học tuần 34-2020
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 33_2020_Bắt đầu từ 22/06/2020 đến 27/06/2020

Thời Khóa BiểuTuần 33_2020_Bắt đầu từ 22/06/2020 đến 27/06/2020

 15:55 20/06/2020

Lịch học tuần 33-2020
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 32_2020_Bắt đầu từ 15/06/2020 đến 20/06/2020

Thời Khóa BiểuTuần 32_2020_Bắt đầu từ 15/06/2020 đến 20/06/2020

 21:45 12/06/2020

Lịch học tuần 32-2020
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 31_2020_Bắt đầu từ 08/06/2020 đến 13/06/2020

Thời Khóa BiểuTuần 31_2020_Bắt đầu từ 08/06/2020 đến 13/06/2020

 15:11 06/06/2020

Lịch học tuần 31-2020
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 30_2020_Bắt đầu từ 01/06/2020 đến 06/06/2020

Thời Khóa BiểuTuần 30_2020_Bắt đầu từ 01/06/2020 đến 06/06/2020

 20:56 29/05/2020

Lịch học tuần 30-2020
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 29_2020_Bắt đầu từ 25/05/2020 đến 30/05/2020

Thời Khóa BiểuTuần 29_2020_Bắt đầu từ 25/05/2020 đến 30/05/2020

 21:18 23/05/2020

Lịch học tuần 29-2020
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 28_2020_Bắt đầu từ 18/05/2020 đến 23/05/2020

Thời Khóa BiểuTuần 28_2020_Bắt đầu từ 18/05/2020 đến 23/05/2020

 16:15 15/05/2020

Lịch học tuần 28-2020
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 27_2020_Bắt đầu từ 11/05/2020 đến 16/05/2020

Thời Khóa BiểuTuần 27_2020_Bắt đầu từ 11/05/2020 đến 16/05/2020

 14:43 09/05/2020

Lịch học tuần 27-2020
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 26_2020_Bắt đầu từ 04/05/2020 đến 09/05/2020

Thời Khóa BiểuTuần 26_2020_Bắt đầu từ 04/05/2020 đến 09/05/2020

 15:14 01/05/2020

Lịch học tuần 26-2020
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 25_2020_Bắt đầu từ 23/03/2020 đến 28/03/2020

Thời Khóa BiểuTuần 25_2020_Bắt đầu từ 23/03/2020 đến 28/03/2020

 15:35 21/03/2020

Lịch học tuần 25-2020
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 24_2020_Bắt đầu từ 16/03/2020 đến 21/03/2020

Thời Khóa BiểuTuần 24_2020_Bắt đầu từ 16/03/2020 đến 21/03/2020

 12:41 15/03/2020

Lịch học tuần 24-2020
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 23_2020_Bắt đầu từ 09/03/2020 đến 14/03/2020

Thời Khóa BiểuTuần 23_2020_Bắt đầu từ 09/03/2020 đến 14/03/2020

 10:50 07/03/2020

Lịch học tuần 23-2020
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 22_2020_Bắt đầu từ 02/03/2020 đến 07/03/2020

Thời Khóa BiểuTuần 22_2020_Bắt đầu từ 02/03/2020 đến 07/03/2020

 20:26 29/02/2020

Lịch học tuần 22-2020
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 21_2020_Bắt đầu từ 03/02/2020 đến 08/02/2020

Thời Khóa BiểuTuần 21_2020_Bắt đầu từ 03/02/2020 đến 08/02/2020

 09:44 01/02/2020

Lịch học tuần 21-2020
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 20_2020_Bắt đầu từ 06/01/2020 đến 11/01/2020

Thời Khóa BiểuTuần 20_2020_Bắt đầu từ 06/01/2020 đến 11/01/2020

 17:16 04/01/2020

Lịch học tuần 20-2020
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 19_2019_Bắt đầu từ 30/12/2019 đến 04/01/2020

Thời Khóa BiểuTuần 19_2019_Bắt đầu từ 30/12/2019 đến 04/01/2020

 10:14 28/12/2019

Lịch học tuần 19-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 18_2019_Bắt đầu từ 23/12/2019 đến 28/12/2019

Thời Khóa BiểuTuần 18_2019_Bắt đầu từ 23/12/2019 đến 28/12/2019

 09:49 21/12/2019

Lịch học tuần 18-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 17_2019_Bắt đầu từ 16/12/2019 đến 21/12/2019

Thời Khóa BiểuTuần 17_2019_Bắt đầu từ 16/12/2019 đến 21/12/2019

 20:19 13/12/2019

Lịch học tuần 17-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 16_2019_Bắt đầu từ 09/12/2019 đến 14/12/2019

Thời Khóa BiểuTuần 16_2019_Bắt đầu từ 09/12/2019 đến 14/12/2019

 17:50 06/12/2019

Lịch học tuần 16-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 15_2019_Bắt đầu từ 02/12/2019 đến 07/12/2019

Thời Khóa BiểuTuần 15_2019_Bắt đầu từ 02/12/2019 đến 07/12/2019

 09:57 30/11/2019

Lịch học tuần 15-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 14_2019_Bắt đầu từ 25/11/2019 đến 30/11/2019

Thời Khóa BiểuTuần 14_2019_Bắt đầu từ 25/11/2019 đến 30/11/2019

 10:01 23/11/2019

Lịch học tuần 14-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 13_2019_Bắt đầu từ 18/11/2019 đến 23/11/2019

Thời Khóa BiểuTuần 13_2019_Bắt đầu từ 18/11/2019 đến 23/11/2019

 17:45 15/11/2019

Lịch học tuần 13-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 12_2019_Bắt đầu từ 11/11/2019 đến 16/11/2019

Thời Khóa BiểuTuần 12_2019_Bắt đầu từ 11/11/2019 đến 16/11/2019

 14:31 09/11/2019

Lịch học tuần 12-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 11_2019_Bắt đầu từ 04/11/2019 đến 09/11/2019

Thời Khóa BiểuTuần 11_2019_Bắt đầu từ 04/11/2019 đến 09/11/2019

 08:59 02/11/2019

Lịch học tuần 11-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 10_2019_Bắt đầu từ 21/10/2019 đến 26/10/2019

Thời Khóa BiểuTuần 10_2019_Bắt đầu từ 21/10/2019 đến 26/10/2019

 12:48 19/10/2019

Lịch học tuần 10-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 09_2019_Bắt đầu từ 14/10/2019 đến 19/10/2019

Thời Khóa BiểuTuần 09_2019_Bắt đầu từ 14/10/2019 đến 19/10/2019

 17:02 11/10/2019

Lịch học tuần 09-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 08_2019_Bắt đầu từ 07/10/2019 đến 12/10/2019

Thời Khóa BiểuTuần 08_2019_Bắt đầu từ 07/10/2019 đến 12/10/2019

 22:22 04/10/2019

Lịch học tuần 08-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 07_2019_Bắt đầu từ 30/09/2019 đến 05/10/2019

Thời Khóa BiểuTuần 07_2019_Bắt đầu từ 30/09/2019 đến 05/10/2019

 21:57 27/09/2019

Lịch học tuần 07-2019
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thăm dò ý kiến

Bạn truy cập trang web này với mục đích chủ yếu nào ?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây