Thời Khóa BiểuTuần 23_2021_Bắt đầu từ 25/01/2021 đến 29/11/2021

Thời Khóa BiểuTuần 23_2021_Bắt đầu từ 25/01/2021 đến 29/11/2021

 •   24/01/2021 07:23:00 AM
 •   Đã xem: 201
 •   Phản hồi: 0

Thời khoá biểu tuần 23

Thời Khoá biểu tuần 22 từ ngày 18.01.2021 đến 22.01.2021

Thời Khoá biểu tuần 22 từ ngày 18.01.2021 đến 22.01.2021

 •   16/01/2021 10:23:00 AM
 •   Đã xem: 327
 •   Phản hồi: 0

Thời Khoá biểu tuần 22.2021

Thời Khóa BiểuTuần 21_2021_Bắt đầu từ 11/11/2021 đến 15/01/2021

Thời Khóa BiểuTuần 21_2021_Bắt đầu từ 11/11/2021 đến 15/01/2021

 •   08/01/2021 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 272
 •   Phản hồi: 0

THời Khoá biểu tuần 21- 2021

Thời Khóa BiểuTuần 20_2021_Bắt đầu từ 04/11/2021 đến 08/08/2120

Thời Khóa BiểuTuần 20_2021_Bắt đầu từ 04/11/2021 đến 08/08/2120

 •   30/12/2020 11:04:00 PM
 •   Đã xem: 266
 •   Phản hồi: 0

Thời Khoá Biểu Tuần 20-2021

Thời Khóa BiểuTuần 19_2020_Bắt đầu từ 28/12/2020 đến 31/12/2020

Thời Khóa BiểuTuần 19_2020_Bắt đầu từ 28/12/2020 đến 31/12/2020

 •   26/12/2020 08:58:00 AM
 •   Đã xem: 240
 •   Phản hồi: 0

Thời Khoá biểu Tuần 19.2020

Thời Khóa BiểuTuần 18_2020_Bắt đầu từ 21/12/2020 đến 24/12/2020

Thời Khóa BiểuTuần 18_2020_Bắt đầu từ 21/12/2020 đến 24/12/2020

 •   18/12/2020 04:25:00 AM
 •   Đã xem: 251
 •   Phản hồi: 0

Thời Khoá biểu tuần 18

Thời Khóa BiểuTuần 17_2020_Bắt đầu từ 14/11/2020 đến 19/11/2020

Thời Khóa BiểuTuần 17_2020_Bắt đầu từ 14/11/2020 đến 19/11/2020

 •   12/12/2020 04:30:00 AM
 •   Đã xem: 273
 •   Phản hồi: 0

Thời Khoá biểu tuần 17

Thời Khóa BiểuTuần 16_2020_Bắt đầu từ 07/12/2020 đến 11/12/2020

Thời Khóa BiểuTuần 16_2020_Bắt đầu từ 07/12/2020 đến 11/12/2020

 •   03/12/2020 04:54:00 AM
 •   Đã xem: 239
 •   Phản hồi: 0

Thời Khoá biểu tuần 16-2020

Thời Khóa BiểuTuần 15_2020_Bắt đầu từ 30/11/2020 đến 04/11/2020

Thời Khóa BiểuTuần 15_2020_Bắt đầu từ 30/11/2020 đến 04/11/2020

 •   27/11/2020 04:24:00 AM
 •   Đã xem: 284
 •   Phản hồi: 0

Thời Khoá Biểu Tuần 15 - 2020

Thời Khóa BiểuTuần 14_2020_Bắt đầu từ 23/11/2020 đến 27/11/2020

Thời Khóa BiểuTuần 14_2020_Bắt đầu từ 23/11/2020 đến 27/11/2020

 •   21/11/2020 03:29:00 AM
 •   Đã xem: 274
 •   Phản hồi: 0

Thời Khoá Biểu Tuần 14

Thời Khóa BiểuTuần 13_2020_Bắt đầu từ 15/11/2020 đến 19/11/2020

Thời Khóa BiểuTuần 13_2020_Bắt đầu từ 15/11/2020 đến 19/11/2020

 •   14/11/2020 08:07:00 PM
 •   Đã xem: 263
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 13 - năm học 2020-2021
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 12_2020_Bắt đầu từ 09/11/2020 đến 13/11/2020

Thời Khóa BiểuTuần 12_2020_Bắt đầu từ 09/11/2020 đến 13/11/2020

 •   06/11/2020 09:37:00 PM
 •   Đã xem: 257
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 12 - năm học 2020-2021
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 11_2020-2021_Bắt đầu từ 26/10/2020 đến 31/10/2020

Thời Khóa BiểuTuần 11_2020-2021_Bắt đầu từ 26/10/2020 đến 31/10/2020

 •   23/10/2020 12:15:00 AM
 •   Đã xem: 266
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 11 - năm học 2020-2021
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 10_2020-2021_Bắt đầu từ 19/10/2020 đến 24/10/2020

Thời Khóa BiểuTuần 10_2020-2021_Bắt đầu từ 19/10/2020 đến 24/10/2020

 •   17/10/2020 12:15:00 AM
 •   Đã xem: 283
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 10 - năm học 2020-2021
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 09_2020-2021_Bắt đầu từ 12/10/2020 đến 17/10/2020

Thời Khóa BiểuTuần 09_2020-2021_Bắt đầu từ 12/10/2020 đến 17/10/2020

 •   08/10/2020 08:26:00 AM
 •   Đã xem: 374
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 09 - năm học 2020-2021
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 08_2020-2021_Bắt đầu từ 05/10/2020 đến 10/10/2020

Thời Khóa BiểuTuần 08_2020-2021_Bắt đầu từ 05/10/2020 đến 10/10/2020

 •   03/10/2020 07:34:00 AM
 •   Đã xem: 280
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 08 - năm học 2020-2021
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 07_2020-2021_Bắt đầu từ 28/09/2020 đến 03/10/2020

Thời Khóa BiểuTuần 07_2020-2021_Bắt đầu từ 28/09/2020 đến 03/10/2020

 •   26/09/2020 11:22:00 PM
 •   Đã xem: 306
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 07 - năm học 2020-2021
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 06_2020-2021_Bắt đầu từ 21/09/2020 đến 26/09/2020

Thời Khóa BiểuTuần 06_2020-2021_Bắt đầu từ 21/09/2020 đến 26/09/2020

 •   19/09/2020 03:58:00 AM
 •   Đã xem: 302
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 06 - năm học 2020-2021
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 05_2020-2021_Bắt đầu từ 14/09/2020 đến 19/09/2020

Thời Khóa BiểuTuần 05_2020-2021_Bắt đầu từ 14/09/2020 đến 19/09/2020

 •   12/09/2020 11:29:00 PM
 •   Đã xem: 310
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 05 - năm học 2020-2021
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 04_2020-2021_Bắt đầu từ 07/09/2020 đến 12/09/2020

Thời Khóa BiểuTuần 04_2020-2021_Bắt đầu từ 07/09/2020 đến 12/09/2020

 •   04/09/2020 12:51:00 AM
 •   Đã xem: 336
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 04 - năm học 2020-2021
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 03_2020-2021_Bắt đầu từ 31/08/2020 đến 05/09/2020

Thời Khóa BiểuTuần 03_2020-2021_Bắt đầu từ 31/08/2020 đến 05/09/2020

 •   28/08/2020 06:59:00 AM
 •   Đã xem: 359
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 03 - năm học 2020-2021
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 02_2020-2021_Bắt đầu từ 24/08/2020 đến 29/08/2020

Thời Khóa BiểuTuần 02_2020-2021_Bắt đầu từ 24/08/2020 đến 29/08/2020

 •   22/08/2020 10:37:00 AM
 •   Đã xem: 413
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 02- năm học 2020-2021
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 01_2020-2021_Bắt đầu từ 17/08/2020 đến 22/08/2020

Thời Khóa BiểuTuần 01_2020-2021_Bắt đầu từ 17/08/2020 đến 22/08/2020

 •   16/08/2020 07:32:00 AM
 •   Đã xem: 395
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 01- năm học 2020-2021
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 34_2020_Bắt đầu từ 29/06/2020 đến 04/07/2020

Thời Khóa BiểuTuần 34_2020_Bắt đầu từ 29/06/2020 đến 04/07/2020

 •   27/06/2020 10:18:00 AM
 •   Đã xem: 484
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 34-2020
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 33_2020_Bắt đầu từ 22/06/2020 đến 27/06/2020

Thời Khóa BiểuTuần 33_2020_Bắt đầu từ 22/06/2020 đến 27/06/2020

 •   20/06/2020 04:55:00 AM
 •   Đã xem: 432
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 33-2020
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 32_2020_Bắt đầu từ 15/06/2020 đến 20/06/2020

Thời Khóa BiểuTuần 32_2020_Bắt đầu từ 15/06/2020 đến 20/06/2020

 •   12/06/2020 10:45:00 AM
 •   Đã xem: 530
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 32-2020
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 31_2020_Bắt đầu từ 08/06/2020 đến 13/06/2020

Thời Khóa BiểuTuần 31_2020_Bắt đầu từ 08/06/2020 đến 13/06/2020

 •   06/06/2020 04:11:00 AM
 •   Đã xem: 412
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 31-2020
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện


Các tin khác

Giới thiệu về ban lãnh đạo trường

NHÂN SỰ VÀ CHỨC VỤ 1. Hội Đồng Quản Trị Chủ tịch:         Lm Anton Nguyễn Anh Tuấn Thành viên:    Lm Giuse Phạm Quốc Phong                        Lm Phêrô Nguyễn Bá Quỳnh      ...

Thăm dò ý kiến

Bạn truy cập trang web này với mục đích chủ yếu nào ?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây