Lịch học các lớp tuần 38 năm 2017

Chủ nhật - 19/03/2017 00:13
Lịch học các lớp nghề tuần 38 (Từ ngày 08-05 - 13/ 05/ 2017).
 Phòng Đào Tạo xin gởi đến quý thầy cô và các bạn học viên Thời Khoá Biểu tuần 38 năm học 2016 -2017 ( 08/05 -  13/ 05/ 2017).  Xin Quý thầy cô và các bạn học viên chú ý theo dõi. (hoặc vào Facebook của trường)
 

 
THỜI KHOÁ BIỂU
Tuần 38, Từ ngày 08/ 05 đến ngày 13/ 05/ 2017

 
THỨ BUỔI TIẾT KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO KHOA MAY THỜI TRANG
VIII (17) IX A (17) IX B (19) VIII (18) IX (19)
HAI
08-05
SÁNG 1 Tiện côn
29-32/45
T. Quang
(Xưởng  TH)
Hàn Khí CB
41-44/90
T. Sơn
(Hàn Khí)
Hàn Điện NC
109-112/120
T. Thanh
(LT Hàn)
Thiết kế mẫu CN
49-52/60
Sr Quế
(Xưởng may 2)
TKTP 1
25-28/60
C. Vân
(Xưởng may 1)
2
3
4
BA
09-05
SÁNG 1 Pháp Luật
05-08/15
T. Chung
(12T1)
Hàn Điện NC
105-108/120
T. Thanh
(LT Hàn)
Hàn Khí CB
37-40/90
T. Sơn
(Hàn Khí)
Thiết kế mẫu CN
53-56/60
Sr Quế
(Xưởng may 2)
TKTP 1
29-32/60
C. Vân
(Xưởng may 1)
2
3
4

10-05
SÁNG 1 Tiện côn
33-36/45
T. Quang
(Xưởng  TH)
Hàn Khí CB
45-48/90
T. Sơn
(Hàn Khí)
Hàn Điện NC
113-116/120
T. Thanh
(LT Hàn)
Raplăng-váy
139-142/150
C. Dung
(Xưởng may 2)
Vẽ Mỹ Thuật
17-20/24
Sr. Quế
(10T1)
2
3
4
NĂM
11-05
SÁNG 1 Pháp Luật
09-12/15
T. Chung
(12T1)
Hàn Điện NC
109-112/120
T. Thanh
(LT Hàn)
Hàn Khí CB
41-44/90
T. Sơn
(Hàn Khí)
Raplăng-váy
143-146/150
C. Dung
(Xưởng may 2)
Cắt may TT
73-76/120
Sr.Quế
(Xưởng may 1)
2
3
4
SÁU
12-05
SÁNG 1 Tiện côn
37-40/45
T. Quang
(Xưởng  TH)
Hàn Khí CB
49-52/90
T. Sơn
(Hàn Khí)
Hàn Điện NC
Thi kết môn
T. Thanh
(LT Hàn)
Raplăng-váy
Thi kết môn
C. Dung
(Xưởng may 2)
Cắt may TT
77-80/120
Sr.Quế
(Xưởng may 1)
2
3
4
BẢY
13-05
SÁNG 1          
2
3
4
                 
   
Nhóm thi lại môn đã nộp đơn: thi vào thứ tư 10/05/2017 chung phòng thi lớp Cô Xuân, 2 tiết cuối.
 
THỜI KHOÁ BIỂU
Tuần 38, Từ ngày 08/ 05 đến ngày 13/ 05/ 2017

 
THỨ BUỔI TIẾT KHOA ĐIỆN
NGÀNH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP NGÀNH ĐIỆN LẠNH
VIII (15) IX(16) VIII (9) IX (23)
HAI
08-05
SÁNG 1 Mạch  Máy
Thi kết môn
T. Kiệt
(Xưởng  TB Điện)
Lắp Đặt Điện
57-60/150
T. Lộc
(LT. Điện CN)
  Điện Tử Căn Bản
49-52/60
C. Diễm
(X. Điện Lạnh)
2
3
4
BA
09-05
SÁNG 1 PLC Cơ Bản
41-44/60
C. Lan
(Phòng  PLC)
Lắp Đặt Điện
61-64/150
T. Lộc
(LT. Điện CN)
  Điện Tử Căn Bản
53-56/60
C. Diễm
(X. Điện Lạnh)
2
3
4

10-05
SÁNG 1 PLC Cơ Bản
45-48/60
C. Lan
(Phòng  PLC)
Lắp Đặt Điện
65-68/150
T. Lộc
(LT. Điện CN)
HTĐHKK Cục Bộ
66-75/165
T. C.T Nguyên
(X. Điện Lạnh)
Điện Tử Căn Bản
Thi kết môn
C. Diễm
(11T2)
2
3
4
NĂM
11-05
SÁNG 1 PLC Cơ Bản
49-52/60
C. Lan
(Phòng  PLC)
Điện Tử Csuất
49-52/60
C. Diễm
(LT. Điện CN)
 HTĐHKK Cục Bộ
76-85/165
T. C.T Nguyên
(X. Điện Lạnh)
QDMĐ Nâng Cao
05-08/75
T. Kiệt
(X.Quấn Dây)
2
3
4
SÁU
12-05
SÁNG 1 PLC Cơ Bản
53-56/60
C. Lan
(Phòng  PLC)
Điện Tử Csuất
53-56/60
C. Diễm
(LT. Điện CN)
  QDMĐ Nâng Cao
09-12/75
T. Kiệt
(X. Quấn Dây)
2
3
4
BẢY
13-05
SÁNG 1        
2
3
4
 
Nhóm thi lại môn đã nộp đơn: thi vào thứ tư 10/05/2017 chung phòng thi lớp Cô Xuân, 2 tiết cuối.
 
 
THỜI KHOÁ BIỂU
Tuần 38, Từ ngày 08/ 05 đến ngày 13/ 05/ 2017

 
THỨ BUỔI TIẾT KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
NGÀNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NGÀNH ĐỒ HOẠ &NGÀNH LẬP TRÌNH
II (06) III (12) VIII (18) IX (16)
HAI
08-05
SÁNG 1 KT Hành chánh Sự Nghiệp
05-08/60
C. Xuân
(12T1)
Thống kê DN
33-36/60
C. Trâm
(12T2)
2D Flash
69-72/120
C. Lan
(TH3)
Auto Cad
49-52/88
T.Hưng
(TH 2)
2
3
4
BA
09-05
SÁNG 1 Pháp Luật
05-08/15
T. Chung
(12T1)
Thống kê DN
37-40/60
C. Trâm
(12T2)
2D Flash
73-76/120
C. Lan
(TH3)
Photoshop 2
53-56/92
C.Quyên
(TH 2)
2
3
4

10-05
SÁNG 1 TH Trong SXDN
Thi kết thúc môn
C. Xuân
(12T1)
Thống kê DN
41-44/60
C. Trâm
(12T2)
3D Căn Bản
53-56/92
C. Lan
(TH3)
Photoshop 2
57-60/92
C.Quyên
(TH 2)
2
3
4
NĂM
11-05
SÁNG 1 Pháp Luật
09-12/15
T. Chung
(12T1)
Thống kê DN
45-48/60
C. Trâm
(12T2)
Mạng  Máy Tính
Thi kết môn
T. Hưng
(TH3)
English for I.T
53-56/60
T.Triết
(11T1)
2
3
4
SÁU
12-05
SÁNG 1 Kinh tế Quốc tế
29-32/45
C. Trâm
(12T1)
Phân Tích HĐKD
45-48/75
C. Quỳnh
(12T2)
3D Căn Bản
57-60/92
C. Lan
(TH3)
Auto Cad
53-56/88
T.Hưng
(TH 2)
2
3
4
BẢY
13-05
SÁNG 1        
2
3
4
 
Nhóm thi lại môn đã nộp đơn: thi vào thứ tư 10/05/2017 chung phòng thi lớp Cô Xuân, 2 tiết cuối.
 
THỜI KHOÁ BIỂU
Tuần 38, Từ ngày 08/ 05 đến ngày 13/ 05/ 2017

 
THỨ BUỔI TIẾT KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC
VIII-A (11) VIII-B (16) IX-A (28) IX-B (30)
HAI
08-05
SÁNG 1 BDSC HT Truyền lực
53-56/105
T. Thái
(Xưởng  CKĐL 2)
BDSC Trục Khuỷu Thanh Truyền
53-56/120
T. Minh
(Xưởng  CKĐL 1)
BDSC Trục Khuỷu Thanh Truyền
57-60/120
T. Trực – T. Quân
(Xưởng  CKĐL 1)
2
3
4
BA
09-05
SÁNG 1 Pháp Luật
05-08/15
T. Chung
(12T1)
BDSC Trục Khuỷu Thanh Truyền
57-60/120
T. Minh
(Xưởng  CKĐL 1)
BDSC Trục Khuỷu Thanh Truyền
61-64/120
T. Trực – T. Quân
(Xưởng  CKĐL 1)
2
3
4

10-05
SÁNG 1 BDSC HT Truyền lực
57-60/105
T. Thái
(Xưởng  CKĐL 2)
BDSC Trục Khuỷu Thanh Truyền
61-64/120
T. Minh
(Xưởng  CKĐL 1)
BDSC Trục Khuỷu Thanh Truyền
65-68/120
T. Trực – T. Quân
(Xưởng  CKĐL 1)
2
3
4
NĂM
11-05
SÁNG 1 Pháp Luật
09-12/15
T. Chung
(12T1)
BDSC Trục Khuỷu Thanh Truyền
65-68/120
T. Minh
(Xưởng  CKĐL 1)
BDSC Trục Khuỷu Thanh Truyền
69-72/120
T. Trực – T. Quân
(Xưởng  CKĐL 1)
2
3
4
SÁU
12-05
SÁNG 1 BDSC HT Truyền lực
61-64/105
T. Thái
(Xưởng  CKĐL 2)
BDSC Trục Khuỷu Thanh Truyền
69-72/120
T. Minh
(Xưởng  CKĐL 1)
BDSC Trục Khuỷu Thanh Truyền
73-76/120
T. Trực – T. Quân
(Xưởng  CKĐL 1)
2
3
4
BẢY
13-05
SÁNG 1      
2
3
4
                                          
Nhóm thi lại môn đã nộp đơn: thi vào thứ tư 10/05/2017 chung phòng thi lớp Cô Xuân, 2 tiết cuối.
 

THỜI KHOÁ BIỂU
Tuần 38, Từ ngày 08/ 05 đến ngày 13/ 05/ 2017

 
THỨ BUỔI TIẾT SƠ CẤP HÀN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG
15 học viên BUỔI TIẾT  
HAI
08-05
SÁNG 1   CHIỀU 1 Thực hành CB Hàn
33-36
Cha Chính
(Xưởng Thực tập SX)
2 2
3 3
4 4
BA
09-05
SÁNG 1   CHIỀU 1 Thực hành CB Hàn
37-40
Cha Chính
(Xưởng Thực tập SX)
2 2
3 3
4 4

10-05
SÁNG 1   CHIỀU 1 Thực hành CB Hàn
41-44
Cha Chính
(Xưởng Thực tập SX)
2 2
3 3
4 4
NĂM
11-05
SÁNG 1   CHIỀU 1 Thực hành CB Hàn
45-48
Cha Chính
(Xưởng Thực tập SX)
2 2
3 3
4 4
SÁU
12-05
SÁNG 1   CHIỀU 1 Thực hành CB Hàn
49-52
Cha Chính
(Xưởng Thực tập SX)
2 2
3 3
4 4
BẢY
13-05
SÁNG 1 Thực hành CB Hàn
53-56
Cha Chính
(Xưởng Thực tập SX)
CHIỀU 1  
2 2
3 3
4 4
         
Nhóm thi lại môn đã nộp đơn: thi vào thứ tư 10/05/2017 chung phòng thi lớp Cô Xuân, 2 tiết cuối.
 

 

Nguồn tin: Phòng Đào Tạo

 Từ khóa: văn hóa, học kỳ

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Giới thiệu về nhà trường

Giới thiệu khái quát Mã Trường: TCĐ 4202 TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ TƯ THỤC TÂN TIẾN, NƠI ƯƠM MẦM CHO ƯỚC MƠ CỦA NGƯỜI TRẺ Vượt qua đoạn đường của đèo Bảo Lộc quanh co và đầy hiểm trở, nó tượng trưng cho một cuộc đời đầy nắng gió và muôn vàn hiểm nguy và trắc trở của người trẻ hôm nay....

Thăm dò ý kiến

Bạn truy cập trang web này với mục đích chủ yếu nào ?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây