Lịch học các lớp tuần 38 năm 2017

Chủ nhật - 19/03/2017 00:13
Lịch học các lớp nghề tuần 38 (Từ ngày 08-05 - 13/ 05/ 2017).
 Phòng Đào Tạo xin gởi đến quý thầy cô và các bạn học viên Thời Khoá Biểu tuần 38 năm học 2016 -2017 ( 08/05 -  13/ 05/ 2017).  Xin Quý thầy cô và các bạn học viên chú ý theo dõi. (hoặc vào Facebook của trường)
 

 
THỜI KHOÁ BIỂU
Tuần 38, Từ ngày 08/ 05 đến ngày 13/ 05/ 2017

 
THỨ BUỔI TIẾT KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO KHOA MAY THỜI TRANG
VIII (17) IX A (17) IX B (19) VIII (18) IX (19)
HAI
08-05
SÁNG 1 Tiện côn
29-32/45
T. Quang
(Xưởng  TH)
Hàn Khí CB
41-44/90
T. Sơn
(Hàn Khí)
Hàn Điện NC
109-112/120
T. Thanh
(LT Hàn)
Thiết kế mẫu CN
49-52/60
Sr Quế
(Xưởng may 2)
TKTP 1
25-28/60
C. Vân
(Xưởng may 1)
2
3
4
BA
09-05
SÁNG 1 Pháp Luật
05-08/15
T. Chung
(12T1)
Hàn Điện NC
105-108/120
T. Thanh
(LT Hàn)
Hàn Khí CB
37-40/90
T. Sơn
(Hàn Khí)
Thiết kế mẫu CN
53-56/60
Sr Quế
(Xưởng may 2)
TKTP 1
29-32/60
C. Vân
(Xưởng may 1)
2
3
4

10-05
SÁNG 1 Tiện côn
33-36/45
T. Quang
(Xưởng  TH)
Hàn Khí CB
45-48/90
T. Sơn
(Hàn Khí)
Hàn Điện NC
113-116/120
T. Thanh
(LT Hàn)
Raplăng-váy
139-142/150
C. Dung
(Xưởng may 2)
Vẽ Mỹ Thuật
17-20/24
Sr. Quế
(10T1)
2
3
4
NĂM
11-05
SÁNG 1 Pháp Luật
09-12/15
T. Chung
(12T1)
Hàn Điện NC
109-112/120
T. Thanh
(LT Hàn)
Hàn Khí CB
41-44/90
T. Sơn
(Hàn Khí)
Raplăng-váy
143-146/150
C. Dung
(Xưởng may 2)
Cắt may TT
73-76/120
Sr.Quế
(Xưởng may 1)
2
3
4
SÁU
12-05
SÁNG 1 Tiện côn
37-40/45
T. Quang
(Xưởng  TH)
Hàn Khí CB
49-52/90
T. Sơn
(Hàn Khí)
Hàn Điện NC
Thi kết môn
T. Thanh
(LT Hàn)
Raplăng-váy
Thi kết môn
C. Dung
(Xưởng may 2)
Cắt may TT
77-80/120
Sr.Quế
(Xưởng may 1)
2
3
4
BẢY
13-05
SÁNG 1          
2
3
4
                 
   
Nhóm thi lại môn đã nộp đơn: thi vào thứ tư 10/05/2017 chung phòng thi lớp Cô Xuân, 2 tiết cuối.
 
THỜI KHOÁ BIỂU
Tuần 38, Từ ngày 08/ 05 đến ngày 13/ 05/ 2017

 
THỨ BUỔI TIẾT KHOA ĐIỆN
NGÀNH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP NGÀNH ĐIỆN LẠNH
VIII (15) IX(16) VIII (9) IX (23)
HAI
08-05
SÁNG 1 Mạch  Máy
Thi kết môn
T. Kiệt
(Xưởng  TB Điện)
Lắp Đặt Điện
57-60/150
T. Lộc
(LT. Điện CN)
  Điện Tử Căn Bản
49-52/60
C. Diễm
(X. Điện Lạnh)
2
3
4
BA
09-05
SÁNG 1 PLC Cơ Bản
41-44/60
C. Lan
(Phòng  PLC)
Lắp Đặt Điện
61-64/150
T. Lộc
(LT. Điện CN)
  Điện Tử Căn Bản
53-56/60
C. Diễm
(X. Điện Lạnh)
2
3
4

10-05
SÁNG 1 PLC Cơ Bản
45-48/60
C. Lan
(Phòng  PLC)
Lắp Đặt Điện
65-68/150
T. Lộc
(LT. Điện CN)
HTĐHKK Cục Bộ
66-75/165
T. C.T Nguyên
(X. Điện Lạnh)
Điện Tử Căn Bản
Thi kết môn
C. Diễm
(11T2)
2
3
4
NĂM
11-05
SÁNG 1 PLC Cơ Bản
49-52/60
C. Lan
(Phòng  PLC)
Điện Tử Csuất
49-52/60
C. Diễm
(LT. Điện CN)
 HTĐHKK Cục Bộ
76-85/165
T. C.T Nguyên
(X. Điện Lạnh)
QDMĐ Nâng Cao
05-08/75
T. Kiệt
(X.Quấn Dây)
2
3
4
SÁU
12-05
SÁNG 1 PLC Cơ Bản
53-56/60
C. Lan
(Phòng  PLC)
Điện Tử Csuất
53-56/60
C. Diễm
(LT. Điện CN)
  QDMĐ Nâng Cao
09-12/75
T. Kiệt
(X. Quấn Dây)
2
3
4
BẢY
13-05
SÁNG 1        
2
3
4
 
Nhóm thi lại môn đã nộp đơn: thi vào thứ tư 10/05/2017 chung phòng thi lớp Cô Xuân, 2 tiết cuối.
 
 
THỜI KHOÁ BIỂU
Tuần 38, Từ ngày 08/ 05 đến ngày 13/ 05/ 2017

 
THỨ BUỔI TIẾT KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
NGÀNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NGÀNH ĐỒ HOẠ &NGÀNH LẬP TRÌNH
II (06) III (12) VIII (18) IX (16)
HAI
08-05
SÁNG 1 KT Hành chánh Sự Nghiệp
05-08/60
C. Xuân
(12T1)
Thống kê DN
33-36/60
C. Trâm
(12T2)
2D Flash
69-72/120
C. Lan
(TH3)
Auto Cad
49-52/88
T.Hưng
(TH 2)
2
3
4
BA
09-05
SÁNG 1 Pháp Luật
05-08/15
T. Chung
(12T1)
Thống kê DN
37-40/60
C. Trâm
(12T2)
2D Flash
73-76/120
C. Lan
(TH3)
Photoshop 2
53-56/92
C.Quyên
(TH 2)
2
3
4

10-05
SÁNG 1 TH Trong SXDN
Thi kết thúc môn
C. Xuân
(12T1)
Thống kê DN
41-44/60
C. Trâm
(12T2)
3D Căn Bản
53-56/92
C. Lan
(TH3)
Photoshop 2
57-60/92
C.Quyên
(TH 2)
2
3
4
NĂM
11-05
SÁNG 1 Pháp Luật
09-12/15
T. Chung
(12T1)
Thống kê DN
45-48/60
C. Trâm
(12T2)
Mạng  Máy Tính
Thi kết môn
T. Hưng
(TH3)
English for I.T
53-56/60
T.Triết
(11T1)
2
3
4
SÁU
12-05
SÁNG 1 Kinh tế Quốc tế
29-32/45
C. Trâm
(12T1)
Phân Tích HĐKD
45-48/75
C. Quỳnh
(12T2)
3D Căn Bản
57-60/92
C. Lan
(TH3)
Auto Cad
53-56/88
T.Hưng
(TH 2)
2
3
4
BẢY
13-05
SÁNG 1        
2
3
4
 
Nhóm thi lại môn đã nộp đơn: thi vào thứ tư 10/05/2017 chung phòng thi lớp Cô Xuân, 2 tiết cuối.
 
THỜI KHOÁ BIỂU
Tuần 38, Từ ngày 08/ 05 đến ngày 13/ 05/ 2017

 
THỨ BUỔI TIẾT KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC
VIII-A (11) VIII-B (16) IX-A (28) IX-B (30)
HAI
08-05
SÁNG 1 BDSC HT Truyền lực
53-56/105
T. Thái
(Xưởng  CKĐL 2)
BDSC Trục Khuỷu Thanh Truyền
53-56/120
T. Minh
(Xưởng  CKĐL 1)
BDSC Trục Khuỷu Thanh Truyền
57-60/120
T. Trực – T. Quân
(Xưởng  CKĐL 1)
2
3
4
BA
09-05
SÁNG 1 Pháp Luật
05-08/15
T. Chung
(12T1)
BDSC Trục Khuỷu Thanh Truyền
57-60/120
T. Minh
(Xưởng  CKĐL 1)
BDSC Trục Khuỷu Thanh Truyền
61-64/120
T. Trực – T. Quân
(Xưởng  CKĐL 1)
2
3
4

10-05
SÁNG 1 BDSC HT Truyền lực
57-60/105
T. Thái
(Xưởng  CKĐL 2)
BDSC Trục Khuỷu Thanh Truyền
61-64/120
T. Minh
(Xưởng  CKĐL 1)
BDSC Trục Khuỷu Thanh Truyền
65-68/120
T. Trực – T. Quân
(Xưởng  CKĐL 1)
2
3
4
NĂM
11-05
SÁNG 1 Pháp Luật
09-12/15
T. Chung
(12T1)
BDSC Trục Khuỷu Thanh Truyền
65-68/120
T. Minh
(Xưởng  CKĐL 1)
BDSC Trục Khuỷu Thanh Truyền
69-72/120
T. Trực – T. Quân
(Xưởng  CKĐL 1)
2
3
4
SÁU
12-05
SÁNG 1 BDSC HT Truyền lực
61-64/105
T. Thái
(Xưởng  CKĐL 2)
BDSC Trục Khuỷu Thanh Truyền
69-72/120
T. Minh
(Xưởng  CKĐL 1)
BDSC Trục Khuỷu Thanh Truyền
73-76/120
T. Trực – T. Quân
(Xưởng  CKĐL 1)
2
3
4
BẢY
13-05
SÁNG 1      
2
3
4
                                          
Nhóm thi lại môn đã nộp đơn: thi vào thứ tư 10/05/2017 chung phòng thi lớp Cô Xuân, 2 tiết cuối.
 

THỜI KHOÁ BIỂU
Tuần 38, Từ ngày 08/ 05 đến ngày 13/ 05/ 2017

 
THỨ BUỔI TIẾT SƠ CẤP HÀN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG
15 học viên BUỔI TIẾT  
HAI
08-05
SÁNG 1   CHIỀU 1 Thực hành CB Hàn
33-36
Cha Chính
(Xưởng Thực tập SX)
2 2
3 3
4 4
BA
09-05
SÁNG 1   CHIỀU 1 Thực hành CB Hàn
37-40
Cha Chính
(Xưởng Thực tập SX)
2 2
3 3
4 4

10-05
SÁNG 1   CHIỀU 1 Thực hành CB Hàn
41-44
Cha Chính
(Xưởng Thực tập SX)
2 2
3 3
4 4
NĂM
11-05
SÁNG 1   CHIỀU 1 Thực hành CB Hàn
45-48
Cha Chính
(Xưởng Thực tập SX)
2 2
3 3
4 4
SÁU
12-05
SÁNG 1   CHIỀU 1 Thực hành CB Hàn
49-52
Cha Chính
(Xưởng Thực tập SX)
2 2
3 3
4 4
BẢY
13-05
SÁNG 1 Thực hành CB Hàn
53-56
Cha Chính
(Xưởng Thực tập SX)
CHIỀU 1  
2 2
3 3
4 4
         
Nhóm thi lại môn đã nộp đơn: thi vào thứ tư 10/05/2017 chung phòng thi lớp Cô Xuân, 2 tiết cuối.
 

 

Nguồn tin: Phòng Đào Tạo

 Từ khóa: văn hóa, học kỳ

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Giới thiệu về ban lãnh đạo trường

NHÂN SỰ VÀ CHỨC VỤ 1. Hội Đồng Quản Trị Chủ tịch:         Lm Anton Nguyễn Anh Tuấn Thành viên:    Lm Giuse Phạm Quốc Phong                        Lm Phêrô Nguyễn Bá Quỳnh      ...

Thăm dò ý kiến

Bạn truy cập trang web này với mục đích chủ yếu nào ?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây