THỜI KHÓA BIỂU TỪ 04/05 ĐẾN 07/05/2021 - Tuần 34

THỜI KHÓA BIỂU TỪ 04/05 ĐẾN 07/05/2021 - Tuần 34  

 •   02/05/2021 05:02:00 PM
 •   Đã xem: 167
 •   Phản hồi: 0

Thời Khoá biểu tuần 34

THỜI KHÓA BIỂU TỪ 26/04 ĐẾN 30/04/2021 - Tuần 33

THỜI KHÓA BIỂU TỪ 26/04 ĐẾN 30/04/2021 - Tuần 33

 •   23/04/2021 07:28:00 AM
 •   Đã xem: 224
 •   Phản hồi: 0

Thời Khoá Biểu tuần 33

Thời Khóa BiểuTuần 32_2021_Bắt đầu từ 19/04/2021 đến 24/04/2021

Thời Khóa BiểuTuần 32_2021_Bắt đầu từ 19/04/2021 đến 24/04/2021

 •   17/04/2021 11:06:00 AM
 •   Đã xem: 240
 •   Phản hồi: 0

Thời Khoá biểu Tuần 32

Thời Khóa BiểuTuần 31_2021_Bắt đầu từ 11/04/2021 đến 16/04/2021

Thời Khóa BiểuTuần 31_2021_Bắt đầu từ 11/04/2021 đến 16/04/2021

 •   10/04/2021 03:28:00 PM
 •   Đã xem: 214
 •   Phản hồi: 0

Thời Khoá biểu tuần 31

Thời Khóa BiểuTuần 30_2021_Bắt đầu từ 05/04/2021 đến 09/04/2021

Thời Khóa BiểuTuần 30_2021_Bắt đầu từ 05/04/2021 đến 09/04/2021

 •   03/04/2021 03:02:00 PM
 •   Đã xem: 261
 •   Phản hồi: 0

Thời Khoá Biểu Tuần 30

Thời Khoá biểu tuần 29 từ ngày 01/04 đến 05/04 năm 2021

Thời Khoá biểu tuần 29 từ ngày 01/04 đến 05/04 năm 2021

 •   27/03/2021 04:37:00 PM
 •   Đã xem: 235
 •   Phản hồi: 0

Thời Khoá Biểu Tuần 29

Thời Khóa BiểuTuần 28_2021_Bắt đầu từ 22/03/2021 đến 26/03/2120

Thời Khóa BiểuTuần 28_2021_Bắt đầu từ 22/03/2021 đến 26/03/2120

 •   20/03/2021 09:19:00 AM
 •   Đã xem: 266
 •   Phản hồi: 0

Thời Khoá biểu tuần 28

Thời Khóa BiểuTuần 27_2021_Bắt đầu từ 15/03/2021 đến 19/03/2021

Thời Khóa BiểuTuần 27_2021_Bắt đầu từ 15/03/2021 đến 19/03/2021

 •   13/03/2021 05:54:00 PM
 •   Đã xem: 215
 •   Phản hồi: 0

Thời Khoá biểu tuần 27. Vì trùng với lịch thi tốt nghiệp nên xin các thầy cô xem có bị trùng không, xin báo lại!!

Thời Khóa BiểuTuần 26_2021_Bắt đầu từ 08/03/2021 đến 12/03/2021

Thời Khóa BiểuTuần 26_2021_Bắt đầu từ 08/03/2021 đến 12/03/2021

 •   06/03/2021 03:48:00 PM
 •   Đã xem: 294
 •   Phản hồi: 0

Thời Khoá biểu tuần 26

THỜI KHÓA BIỂU TỪ 01/03 ĐẾN 05/03/2021 - Tuần 25

THỜI KHÓA BIỂU TỪ 01/03 ĐẾN 05/03/2021 - Tuần 25

 •   26/02/2021 04:48:00 PM
 •   Đã xem: 269
 •   Phản hồi: 0

Thời Khoá biểu Tuần 25

Thời Khóa BiểuTuần 24_2021_Bắt đầu từ 23/02/2021 đến 28/02/2021

Thời Khóa BiểuTuần 24_2021_Bắt đầu từ 23/02/2021 đến 28/02/2021

 •   20/02/2021 07:37:00 AM
 •   Đã xem: 287
 •   Phản hồi: 0

Thời Khoá biểu tuần 24

Thời Khóa BiểuTuần 23_2021_Bắt đầu từ 25/01/2021 đến 29/11/2021

Thời Khóa BiểuTuần 23_2021_Bắt đầu từ 25/01/2021 đến 29/11/2021

 •   24/01/2021 07:23:00 PM
 •   Đã xem: 253
 •   Phản hồi: 0

Thời khoá biểu tuần 23

Thời Khoá biểu tuần 22 từ ngày 18.01.2021 đến 22.01.2021

Thời Khoá biểu tuần 22 từ ngày 18.01.2021 đến 22.01.2021

 •   16/01/2021 10:23:00 PM
 •   Đã xem: 408
 •   Phản hồi: 0

Thời Khoá biểu tuần 22.2021

Thời Khóa BiểuTuần 21_2021_Bắt đầu từ 11/11/2021 đến 15/01/2021

Thời Khóa BiểuTuần 21_2021_Bắt đầu từ 11/11/2021 đến 15/01/2021

 •   08/01/2021 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 316
 •   Phản hồi: 0

THời Khoá biểu tuần 21- 2021

Thời Khóa BiểuTuần 20_2021_Bắt đầu từ 04/11/2021 đến 08/08/2120

Thời Khóa BiểuTuần 20_2021_Bắt đầu từ 04/11/2021 đến 08/08/2120

 •   31/12/2020 11:04:00 AM
 •   Đã xem: 324
 •   Phản hồi: 0

Thời Khoá Biểu Tuần 20-2021

Thời Khóa BiểuTuần 19_2020_Bắt đầu từ 28/12/2020 đến 31/12/2020

Thời Khóa BiểuTuần 19_2020_Bắt đầu từ 28/12/2020 đến 31/12/2020

 •   26/12/2020 08:58:00 PM
 •   Đã xem: 307
 •   Phản hồi: 0

Thời Khoá biểu Tuần 19.2020

Thời Khóa BiểuTuần 18_2020_Bắt đầu từ 21/12/2020 đến 24/12/2020

Thời Khóa BiểuTuần 18_2020_Bắt đầu từ 21/12/2020 đến 24/12/2020

 •   18/12/2020 04:25:00 PM
 •   Đã xem: 320
 •   Phản hồi: 0

Thời Khoá biểu tuần 18

Thời Khóa BiểuTuần 17_2020_Bắt đầu từ 14/11/2020 đến 19/11/2020

Thời Khóa BiểuTuần 17_2020_Bắt đầu từ 14/11/2020 đến 19/11/2020

 •   12/12/2020 04:30:00 PM
 •   Đã xem: 319
 •   Phản hồi: 0

Thời Khoá biểu tuần 17

Thời Khóa BiểuTuần 16_2020_Bắt đầu từ 07/12/2020 đến 11/12/2020

Thời Khóa BiểuTuần 16_2020_Bắt đầu từ 07/12/2020 đến 11/12/2020

 •   03/12/2020 04:54:00 PM
 •   Đã xem: 303
 •   Phản hồi: 0

Thời Khoá biểu tuần 16-2020

Thời Khóa BiểuTuần 15_2020_Bắt đầu từ 30/11/2020 đến 04/11/2020

Thời Khóa BiểuTuần 15_2020_Bắt đầu từ 30/11/2020 đến 04/11/2020

 •   27/11/2020 04:24:00 PM
 •   Đã xem: 326
 •   Phản hồi: 0

Thời Khoá Biểu Tuần 15 - 2020

Thời Khóa BiểuTuần 14_2020_Bắt đầu từ 23/11/2020 đến 27/11/2020

Thời Khóa BiểuTuần 14_2020_Bắt đầu từ 23/11/2020 đến 27/11/2020

 •   21/11/2020 03:29:00 PM
 •   Đã xem: 317
 •   Phản hồi: 0

Thời Khoá Biểu Tuần 14

Thời Khóa BiểuTuần 13_2020_Bắt đầu từ 15/11/2020 đến 19/11/2020

Thời Khóa BiểuTuần 13_2020_Bắt đầu từ 15/11/2020 đến 19/11/2020

 •   15/11/2020 08:07:00 AM
 •   Đã xem: 310
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 13 - năm học 2020-2021
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 12_2020_Bắt đầu từ 09/11/2020 đến 13/11/2020

Thời Khóa BiểuTuần 12_2020_Bắt đầu từ 09/11/2020 đến 13/11/2020

 •   07/11/2020 09:37:00 AM
 •   Đã xem: 307
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 12 - năm học 2020-2021
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 11_2020-2021_Bắt đầu từ 26/10/2020 đến 31/10/2020

Thời Khóa BiểuTuần 11_2020-2021_Bắt đầu từ 26/10/2020 đến 31/10/2020

 •   23/10/2020 11:15:00 AM
 •   Đã xem: 309
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 11 - năm học 2020-2021
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 10_2020-2021_Bắt đầu từ 19/10/2020 đến 24/10/2020

Thời Khóa BiểuTuần 10_2020-2021_Bắt đầu từ 19/10/2020 đến 24/10/2020

 •   17/10/2020 11:15:00 AM
 •   Đã xem: 333
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 10 - năm học 2020-2021
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 09_2020-2021_Bắt đầu từ 12/10/2020 đến 17/10/2020

Thời Khóa BiểuTuần 09_2020-2021_Bắt đầu từ 12/10/2020 đến 17/10/2020

 •   08/10/2020 07:26:00 PM
 •   Đã xem: 432
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 09 - năm học 2020-2021
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện

Thời Khóa BiểuTuần 08_2020-2021_Bắt đầu từ 05/10/2020 đến 10/10/2020

Thời Khóa BiểuTuần 08_2020-2021_Bắt đầu từ 05/10/2020 đến 10/10/2020

 •   03/10/2020 06:34:00 PM
 •   Đã xem: 329
 •   Phản hồi: 0

Lịch học tuần 08 - năm học 2020-2021
Xin các đơn vị chú ý theo dõi để thực hiện


Các tin khác

Giới thiệu về ban lãnh đạo trường

NHÂN SỰ VÀ CHỨC VỤ 1. Hội Đồng Quản Trị Chủ tịch:         Lm Anton Nguyễn Anh Tuấn Thành viên:    Lm Giuse Phạm Quốc Phong                        Lm Phêrô Nguyễn Bá Quỳnh      ...

Thăm dò ý kiến

Bạn truy cập trang web này với mục đích chủ yếu nào ?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây